לאן לפנות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=27DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    מהו בן ממשיך?

    ​בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - סעיף 8.2.3 - ניתן להעביר את הזכויות בנחלה רק לגורם אחד. במסגרת חוזי המשבצת שנחתמו בין הרשות, הסוכנות היהודית והאגודות לאורך השנים, ניתנה לבעלי הנחלות האפשרות למנות בן ממשיך. מעמד זה נרשם הן בסוכנות היהודית, הן באגודת המושב והן ברשות מקרקעי ישראל. הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בחלקה א' בנחלה, ליד בית ההורים, ומעבד עמם את המשק, ועם מותם, בבוא היום, הוא הופך לבעל המשק במקומם. בהתאם לחוזה המשולש, במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, עוברות הזכויות בנחלה לבן זוגו, וכשנפטר בן הזוג השני, עוברות הזכויות בנחלה למי שמונה כבן ממשיך.​

gov