לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    מה לעשות לאחר התשלום לרשות מקרקעי ישראל על הקניית בעלות?

    ​אם זכות החכירה רשומה במרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, לאחר התשלום בגין הבעלות יישלחו אל החוכר שטרי מכר חתומים על ידי רשות מקרקעי ישראל. חובה לחתום על השטרות כדין ולהגישם ללשכת רישום המקרקעין (טאבו).
    אם זכות החכירה טרם נרשמה במרשם המקרקעין או רשומה בחלק מסוים במקרקעין (לפי תשריט), יתאפשר רישום הבעלות רק במועד שבו יהיה ניתן לרשום את זכות החכירה במרשם המקרקעין. לאחר תשלום התמורה ולפני רישום הבעלות על שם החוכר, תונפק "איגרת זכאות לבעלות" שתפטור את החוכר מהצורך לפנות לרשות מקרקעי ישראל כדי לקבל חתימתה על בקשה להיתר לתוספת בנייה, לפיצול מגרש, לשינוי ייעוד וניצול או לשימוש חורג, והחוכר לא יתבקש לשלם בגין הסכמת רשות מקרקעי ישראל להיתר מסוג זה.

gov