לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    כיצד ניתן לקדם את העברת הבעלות לפי רפורמה בנכס על שם החוכר?

    ​רשות מקרקעי ישראל שולחת לכל חוכר של נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלום הודעה בדואר רשום על כוונתה להקנות לו בעלות בנכס בלא תמורה. בנוסף, באפשרות חוכר הזכאי להעברת הבעלות ללא תמורה להגיש לרשות מקרקעי ישראל בקשה להעברת בעלות ללא תמורה באמצעות מילוי שטר מכר במקרקעי ישראל (ראו הנחיות לרישום מכר במקרקעי ישראל) ובצירוף נסח טאבו. על חוכר הזכאי להעברת הבעלות בתמורה להגיש לרשות מקרקעי ישראל טופס בקשה לרכישת הבעלות בצירוף המסמכים הנדרשים, ולאחר התשלום יישלחו לחוכר שטרי מכר חתומים על ידי רשות מקרקעי ישראל או "איגרת זכאות לבעלות".

gov