לאן לפנות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

מוקד שירותים מהירים

​​​​​​​​​​​​​​ 

מוקד שירותים מהירים 

​במסגרת הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, אנו מתחייבים לשרת את לקוחותינו (בעלי חוזה חכירה מהוון תקף בנושאים המפורטים למטה)

תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים וברורים.

לנוחיותכם, אנא ודאו היכן ניתן השירות המבוקש​ במערכת מי מ​טפל בך


​להלן יעדי רמת השירות החדשים ללקוח:


 

​נושא הפנייהערוץ הפנייה​
לו"ז השירות
בימי עסקים*​
הפקת אישור זכויות או
הודעה על רישום זכויות​
קבלת קהל​עד 1 שעה​
פנייה בדואר או פנייה באינטרנט​עד 1 ימי עבודה​
העברת זכויות​קבלת קהל או פנייה בדואר​עד 5 ימי עבודה​

קליטת העברת זכות שאושרה ובוצעה על ידי גורם​ מש​כן​ (חברה משכנת, קבלן, יזם וכו')​

קבלת קהל או פנייה בדואר​עד 3 ימי עבודה​
מתן התחייבות לרישום משכנתא חדשה או נוספת, וביטול התחייבות לרישום משכנתא​קבלת קהל​עד 1 שעה​
פנייה בדואר​עד 1 ימי עבודה​
​ מענה לבירורים​מערכת פניות (מאתר האינטרנט, מהמוקד הטלפוני, מהמרחבים, מיחידת פניות הציבור) או פנייה בדואר​עד 3 ימי עבודה​
*למעט מקרים חריגים

 

מוקד טלפוני *5575 / 03-9533333 מענה אוטומטי ניתן 24 שעות ביממה.

המוקד הטלפוני פועל בימים א' עד ​ה' משעה 8:00 עד 19:00 ובימי ו' משעה 8:00 עד 12:00.


שעות קבלת קהל במוקדי השירות המהיר

בימי א', ג', ה' - משעה 8:00 עד שעה 14:00.

בימי ב', ד' - משעה 8:00 עד שעה 17:30.


לפניות ולתלונות: pniot@land.gov.il

 

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=143DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=141DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=144DispForm.aspx

איתכם ולשירותכם

gov