תכנון

תכנון
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תכנונם ופיתוחם של מקרקעי ישראל מהווים נדבך חשוב בניהול המקרקעין. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פועלת לייזום ולקידום התכנון ככלי ביצוע של המדיניות הקרקעית שמתוות ממשלת ישראל ומועצת מקרקעי ישראל. במסגרת זו מאותרות עתודות לתכנון רב שנתי של ייעודי קרקע לצורכי מגורים, תעסוקה, תיירות, נופש ופנאי, תשתיות, שטחים פתוחים ושטחי ציבור, שייתנו מענה לצורכי המשק הלאומי והחברה בישראל. זאת בשאיפה ליצור מאגר קרקעות מתוכננות בקצב ובהיקף שיאפשרו הקצאה על פי מדיניות הממשלה, בהתבסס על היעדים הלאומיים.

פעולות התכנון מבוססות על עקרון היסוד של ניצול מושכל של משאב הקרקע, מניעת בזבוזו ויצירת הזדמנויות לפיתוח. רמ"י יוזמת ושותפה להכנתן של תוכניות סטטוטוריות ברמה הארצית, המרחבית והמקומית ותוכניות אב וסקרי היתכנות. בעקבות איתור קרקעות בעלות פוטנציאל לתכנון חדש למגורים, יצאו לדרך פרויקטים חדשים של רמ"י בהיקף רחב. תוכלו לעקוב אחר שיווק קרקעות המדינה ברחבי הארץ, בחלוקה למחוזות, לשנים ולגורמים משווקים, תוכלו לברר כמה יחידות דיור עתידות להיבנות ובאילו אזורים, ולעקוב אחר פרויקטים נוספים העתידים להתפרסם בתקופה הקרובה, תוך שימוש במפת שיווק קרקעות חדשנית, אינטראקטיבית ובהירה.​

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=129DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=156DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=62DispForm.aspx

gov