מתכננים

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ם​​​​​​​מתכננים ימצאו כאן מאגרי מידע ייחודיים בנוגע לתוכניות בניין עיר, תוכניות מחוזיות וארציות, מערכת מידע גיאוגרפי ופרסומים בנושאי תכנון ופיתוח ברמה הארצית, המרחבית והמקומית, קישור למכרזי רכש ותכנון ועוד.

קובץ תעריפי התכנון בקבצים להורדה נועד להגדיר את התמורה הראויה לסוגים שונים של שירותי התכנון עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)​. בכל תעריף ניתן מענה למגוון המאפיינים והחריגים של עבודות התכנון השונות.

מידע על אגף תכנון

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=129DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=49DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=62DispForm.aspx

קבצים להורדה