רשות מקרקעי ישראל

האזור האישי (רמיטק שלי)

אזור אישי - רמיטק שלי

האזור האישי מאפשר גישה למידע וביצוע פעולות ברמ"י באופן מקוון ומאובטח באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי.

האזור האישי מאפשר לכם:

  • לצפות בפרטי הנכסים (זכויות) הרלוונטיים אליכם.

  • לבצע פעולות באופן מקוון: הפקת אישור זכויות, הפקת תעודת היוון, מחשבון דמי היתר, הפקת דף מידע לנכס ובדיקת זכאות לקבלת בעלות על נכס.

  • לפתוח פניות לרמ"י בכל נושא ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בהן: בקשה לביצוע פעולה בנכס, פנייה כללית, בקשה לזימון תור.

  • לצפות במסמכים שלי.

  • לצפות במכרזים שלי.

שימו לב: הכניסה לאזור האישי כרוכה בביצוע תהליך הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

אזור אישי - רמיטק שלי

 
gov