בני מיעוטים משרתי כוחות הביטחון

בני מיעוטים המשרתים בכוחות הביטחון
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​במטרה לעודד בנייה למגורים בקרב בני מיעוטים שמשרתים או ששירתו בכוחות הביטחון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להעניק את ההטבות הבאות:​​​​

הבהרות

  • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.​

  • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

  • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה