רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 20-1 מתוך 159 תוצאות
  טופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר

  ​רשאי להגיש בקשה כל חוכר המחזיק בחוזה חכירה ישיר למטרת "משק עזר". ​​לדף המידע​.

   
  להרחבה
  אישור אגודה לחתימת חוזה חכירה ישיר למשק עזר
  נספח לטופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)
  מיועד למחזיקים ב "בית מקצועי" במושב, שאגודת המושב המליצה לרמ"י לחתום עמם על חוזה חכירה ביחס למגרש.   להרחבה
  תצהיר אגודה להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)

  ​מיועד לאגודת מושב שממליצה לרמ"י על החכרת מגרש עליו בנוי "בית מקצועי" למתגוררים בו.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה

  ​הבקשה תוגש על ידי האגודה בלבד, מידע נוסף בדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס בקשה - סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים
  ערבות - הסדר חזקה

  להגשה עם "טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים"

   
  להרחבה
  תצהיר והתחייבות- לצורך הסדר חזקה

  ​להגשה עם "טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים"

   
  להרחבה
  בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – התחדשות עירונית

  ​​דף מידע לפונה

   
  להרחבה
  טופס אימות פרטים

  ​הטופס מיועד ללקוחות הרשות הזכאים לקבל החזר כספים או תשלומים אחרים (כגון פסקי דין) וגם לספקים

   
  להרחבה
  טופס בקשה לבעל הזכויות בנחלה - רכישת זכויות למגורים בחלקת המגורים של הנחלה עפ"י החלטת מועצה 1591

  ​לדף המידע לפונה​

   
  להרחבה
  בקשה להקניית זכויות לזר ביחידת מגורים אחת

  נספח לנוהל 05.02M הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע למאגר מים שפירים/ מי קולחין/ מים נחותים/ אגן החדרה ולהקמת מתקן סולארי על מאגר / בריכת דגים

  ​לדף המידע לפונה

   
  להרחבה
  בקשה לתוספת בנייה למגורים או למבנה חקלאי בנחלה

  ​​​​לדף מידע לפונה​

   
  להרחבה
  הודעה והתחייבות בעניין תשלום דמי היתר לתוספת בנייה למגורים בלבד
  נספח לטופס בקשה לתוספת בנייה למגורים או למבנה חקלאי בנחלה

   
  להרחבה
  הגשת תוכניות בנייה למגורים בחלקת מגורים הגדולה מ-2.5 דונם

  ​נספח לטופס בקשה לתוספת בנייה למגורים או למבנה חקלאי בנחלה

   
  להרחבה
  טופס חוות דעת לבדיקת תוכנית

  ​טופס פנימי המשמש לקבלת חוות דעת של המחלקות המקצועיות במרחב 

   
  להרחבה
  יו"ש - כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין / מהוון

  ​​מצורף לטופס בקשה להעברת זכות חכירה במגזר העירוני. ​

  ​לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לתוספת בנייה במגורים (בהסכם חכירה והסכם פיתוח - בנייה נמוכה בלבד)

  ​לדף המידע לפונה  
  להרחבה
  טופס בקשה להרשאה לשימוש בשטחי ייעור, שמורות טבע וגנים לאומיים למטרת ניהול מרעה עונתי

  ​נספח 1 לנוהל 37.18B - מרעה עונתי בשטחי ייעור ויערות, שמורות טבע וגנים לאומיים​​

   
  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov