חוכרים במגזר העירוני

חוכרים במגזר העירוני
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חוכר הוא בעל זכויות שרכש דירה, בית, חנות, בית מלאכה או כל נכס אחר על קרקעות שמנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), והוא חתום עמה על חוזה חכירה. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח. ח​וכרים​ בעלי זכות חכירה בתוקף עם רמ"י יוכלו למצוא כאן הסברים על ביצוע פעולות שונות במקרקעין, כגון חידוש חוזה חכירה, היוון, הקניית בעלות, בקשה לפיצול מגרש, בקשה לשינוי ייעוד, קבלת התחייבות לרישום משכנתא, קבלת אישור זכויות וכן תשלום דמי היוון ודמי החכירה השנת​יים ​​כמו כן יוכלו החוכרים לקבל מידע על מסמכי רישום ושטרות, החלטות מועצה רלוונטיות ועוד.​

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=156DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=152DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=151DispForm.aspx

קבצים להורדה