קבלני עפר ובעלי מחצבות

קבלני עפר ובעלי מחצבות
 

יישום מקוון לבעלי מחצבות

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מעמידה לרשות בעלי הרשאה לכרייה וחציבה מרמ"י יישום, המאפשר לדווח על כמות החומר שהופקה ולשלם עבורה. הכניסה ליישום היא באמצעות כרטיס חכם. שימו לב: בעת הגשה מקוונת של בקשות לרשות מסמכי הבקשה והצרופות נדרשים להיות חתומים בתוכנת החתימה Sign&Verify

שלבי התהליך

1. רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות המספקות אותורכישת הכרטיס היא תנאי לשימוש ביישום. אנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס עם אותו מספר ח"פ שבו נעשה החוזה מול רמ"י.

2. הגשת בקשה לקבלת הרשאה לשימוש ביישום – תוגש פעם אחת בלבד.

3. לאחר שליחת הבקשה לקבלת הרשאה, יתקבל בדואר אלקטרוני תוך 14 ימי עבודה אישור רמ"י לשימוש ביישום.

4. כניסה ליישום "תשלום מחצבות" וביצוע התשלום (​הכניסה ליישום במערכת הישנה מדפדפן אקספלורר ​גרסה 11 בלבד).

5. לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור צפייה ולשלוח אותו לרמ"י בדואר אלקטרוני או בפקס הרשומים בטופס.

6. לאחר הנפקת החשבונית הדיגיטלית, תישלח בדואר אלקטרוני​ הודעה על העלאתה לאתר, וניתן יהיה לצפות בה ולהדפיסה.

 

לבעלי מחצבות במרחב דרום

למערכת החדשה

לבעלי מחצבות בשאר המרחבים


שימו לב,

תשלום באמצעות יישום זה יביא להנפקת חשבונית דיגיטלית באופן מהיר ויעיל.

לבירורים ולשאלות בנוגע לתהליך העבודה פנו לפניו​ת בדיגיטל.


 

מחירון לחומרי גלם לשנת 2021

​מחירון חומרי גלם לתקופה 1.10.20 ועד 31.3.2021 פרט למחיר חצץ שתוקפו מ-1.1.2021 ועד ל-30.6.2021. המחירון כולל תעריפים לפי סוג החומר, סוג התמלוגים ותשלומים נוספים. מחירון זה מבטל כל מחירון קודם. בכל מקרה של סתירה בין מחירון זה להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, יגבר האמור בהחלטות המועצה ונוהלי הרשות.​


מסמ​כים לקראת חידוש רישיון חציבה לשנת 2017: 

טפסים לדיווח משנים קודמות​:

 


 

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=119DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=47DispForm.aspx

קבצים להורדה