רשויות מקומיות

רשויות מקומיות
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עובדי רשויות מקומיות ימצאו כאן טפסים ושטרות המיועדים לרשויות מקומיות בלבד, אפשרות למילוי בקשות להיוון זכויות ולהקצאת קרקעות וקישורים לתוכניות, למכרזים ולמשרדי ממשלה נוספים.​​​​​​​​​​​​​​​​

 

יישום מקוון

רשות מקרקעי ישראל מעמידה לרשות עיריות ומועצות מקומיות יישום למורשים בלבד באמצעות כרטיס חכם.  

היישום מאפשר את הורדת הקבצים הבאים:  

  • דוחות תקבולים חודשיים

  • מכתבי תשלום היטל השבחה

 

מילוי טופס בקשה לקבלת הרשאה ליישום

כניסה ליישום לה​​​​​ורדה ולהדפסה של קבצים

שימו לב: בעת הגשה מקוונת של בקשות לרשות מסמכי הבקשה והצרופות נדרשים להיות חתומים בתוכנת החתימה Sign&Verify

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=114DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=89DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=62DispForm.aspx

טפסים