שמאים

שמאים
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שמאים העובדים עם רשות מקרקעי ישראל ושמאים חיצוניים ימצאו כאן מידע, טפסים נהלים ובקשות בנוגע להזמנת שומת מקרקעין ולערעור עליה וכן מידע על מכרזי מקרקעין, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועוד.   

מידע על אגף שמאות מקרקעין

האזור לשמאי

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=49DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

קבצים להורדה