אושרה בהנהלת הרשות עסקה גדולה לחילופי קרקעות בין קק"ל למדינה

אתמול אושרה בהנהלת הרשות עסקה גדולה לחילופי קרקעות בין קק"ל למדינה
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

בשורה לעשרות אלפי בתי אב –הנהלת רמ"י אישרה אתמול :
140 אלף חוכרים על קרקע קק"ל יזכו להירשם בטאבו כבעלים על הנכס שלהם ללא כל תמורה.

אתמול (ד') אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל עסקת חילופי קרקעות בין הקק"ל למדינה בהיקף של כ-32 אלף דונם.

עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אחרי שנים של חוסר שוויון, יוכלו חוכרי קק"ל ליהנות מאותן הטבות שניתנו לחוכרים על קרקעות המדינה בעקבות הרפורמה במקרקעי ישראל. נמשיך לשמור על האינטרסים של הציבור ולקדם את השירות לטובת אזרחי ישראל".

דני עטר יו"ר קק"ל :"כבר 115 שנה שקק"ל מחויבת לסייע לעם היהודי ולמדינת ישראל ומייעדת את משימותיה בהתאם לצורכי השעה. העסקה שאושרה אתמול בה קק"ל מוסרת קרקעות מפותחות במרכזי ערים ומקבלת מהמדינה קרקע בנגב, מצטרפת לשורת הפעולות של הנהגת קק״ל הנוכחית, לחיזוק ופיתוח ההתיישבות בכל קצוות הארץ, במטרה להביא למעברם של מיליון תושבים נוספים לדרום, וחצי מיליון תושבים חדשים לצפון, זאת בנוסף לתמיכת קק"ל בתוכנית לפיתוח הצפון בעלות כוללת של 400 מיליון ₪ ולפעולות נוספות".

יו״ר קק״ל, דני עטר הוסיף: ״רק חיזוק של הפריפריה של מדינת ישראל, אזורי הספר והישובים הקרובים לגבולות יהיו חזקים, מיושבים ועם תשתיות חינוך ותעסוקה – מדינת ישראל תהיה מדינה חזקה לא רק מבחינה ביטחונית אלא גם חברתית.״

במסגרת חילופי הקרקעות תעביר הקק"ל למדינה קרקעות שבבעלותה ומנוהלים ע"י הרשות, במקומות שונים ברחבי הארץ, ובתמורה תעביר המדינה קרקע בנגב בשטח זהה לבעלות הקק"ל.

מהלך זה יאפשר רישומם בטאבו בבעלות מלאה  וללא כל תשלום של כ 140 אלף חוכרים במקרקעי הקק"ל, שלהם נכסים למגורים בבנייה רוויה או בנייה נמוכה בשטח של עד 280 מ"ר

העברת בעלות בהיקף גדול זה היא פועל יוצא של עבודת מטה משותפת של רשות מקרקעי ישראל,  קק"ל והטאבו במשרד המשפטים.

רשות מקרקעי ישראל הודיעה לזכאים במכתב שנשלח בתחילת חודש מרץ שנה זו על השינוי במעמדם.

לאחר אישור הנהלת הרשות,  תפעל רשות מקרקעי ישראל לרישום הבעלות  בטאבו   באמצעות אגף בעלות ורישום בצורה מקוונת ובלא צורך בנקיטת פעולה מצד החוכרים.

להלן התפלגות השטחים לפי מרחבים :

מרחבסה"כ שטח בדונמיםסה"כ         יחידות דיור
ירושלים2,161.26213,377
צפון2,978.3449,700
חיפה9,711.96744,178
מרכז6,679.8920,746
תל אביב8,125.81950,104
דרום272.2072,955
סה"כ29,929.489141,060
gov