פורסמה החלטת הנהלה 4672: דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים

​בתאריך 31/07/2019  אישרה הנהלת הרשות בהחלטה מספר ​4672​​ את מסמך הדגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה לישובים קהילתיים​.

המסמך גובש על ידי צוות שהורכב מנציגי משרד המשפטים, רשם האגודות השיתופיות ורשות מקרקעי ישראל, בכדי לגבש המלצות ודגשים לעבודת ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים, שמטרתם לחדד מספר נושאים עקרוניים שעל ועדות הקבלה לתת עליהן את הדעת, וכן למנוע ככל הניתן ליקויים בוועדות הקבלה שעלולים לפגוע בהליך הקצאת הקרקע. הדגשים קיבלו גם את התייחסות ועדת ההשגות.​​​

gov