עיקרי ההחלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר משה כחלון אישרה:
תכנית מחיר למשתכן תוארך בשנתיים ופרק הזמן שבו אסור למכור דירה יקוצר; כמו כן אושרו תמריצים דרמטיים לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית

מועצת מקרקעי ישראל בראשות יו"ר המועצה, שר האוצר משה כחלון אישרה בראשית השבוע (ב') שורת החלטות.

להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו (ההחלטות תיכנסנה לתוקף לאחר חתימתן כדין על ידי שר האוצר והנוסח הסופי יפורסם באתר הרשות):

תכנית "מחיר למשתכן"

המועצה אישרה את הארכת תכנית מחיר למשתכן  בשנתיים נוספות- עד סוף שנת  2019. כמו כן אושר קיצור פרק הזמן המגביל את  הרוכשים למכירת הדירה בה זכו.

משמעות הארכת תוקף התכנית  עד  סוף  שנת  2019  היא תוספת של עוד עשרות אלפי דירות לשוק במחירי "מחיר למשתכן" בכל שנה.

ההגבלה על מכירת הדירה לאחרים תקוצר ותהיה  5 שנים מקבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה- המוקדם מביניהם . הגבלה זו תוחל רטרואקטיבית מיום התחלת התכנית.

התחדשות עירונית

המועצה אישרה: הגברת האטרקטיביות בפרויקטים של התחדשות עירונית בפרויקטים לא כלכליים קבלנים יקבלו קרקע משלימה בהנחה של עד 80% באותה העיר. המועצה קבעה כי אין הכרח שהפרויקט יהיה למגורים.

המועצה קיבלה החלטה המקבעת את המסלולים השונים והבלעדיים להקצאת מגרשי השלמה  במכרזי בינוי פינוי בינוי  ובהקצאות בפטור ממכרז וקובעת  את התנאים הנלווים לכל אחד מהם , תוך מתן דגש ליחסי הגומלין בין רשות מקרקעי ישראל,  הרשות להתחדשות עירונית והרשויות המקומיות, לשם יישום הוראות ההחלטה.

המועצה החליטה להגדיל משמעותית את גודל מגרשי השלמה, כך שיביאו אותם מיזמים לכדי כדאיות כלכלית וקבעה כי ייעודם התכנוני של מגרשי ההשלמה, יכול גם שיהיה שלא למגורים. כמו כן, החליטה המועצה להרחיב את האפשרות להשתמש במגרשים שאינם כלואים ו/או צמודי דופן, כמגרשי השלמה וכן קבעה את הכללים לבחירת המתחמים להתחדשות עירונית אליהם יוקצו מגרשי ההשלמה וכללים להקצאה עצמה.

בנוסף, קבעה המועצה  את היקפי הקרקע המשלימה אשר יוקצו בכל רשות מקומית, תוך מתן תמרוץ מיוחד לרשויות מקומיות שתחתומנה על הסכמי גג למול רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון.

רקע:

משבר הדיור הלאומי אותו חווה מדינת ישראל בשנים האחרונות והמחסור בקרקע זמינה למגורים בעיקר במרכזי הערים הוותיקות, הגדיל את הצורך הלאומי בקידום מימושם של מיזמי התחדשות עירונית שטומנים בחובם יתרונות משמעותיים בדמות ניצול מיטבי של הקרקע, חסכון

בעלויות פיתוח תשתיות ושימור שטחים פתוחים. החלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בנושא נועדו  לסייע  לקידום מיזמי התחדשות עירונית ברחבי  הארץ. הצעת  ההחלטה הנוכחית נותנת  מענה של ממש לשורת קשיים המעיבים על קידומם של מיזמי ההתחדשות העירונית ובכך צפויה להביא להגדלה משמעותית של המיזמים שיגיעו לכדי מימוש תוך פרק זמן סביר.

ההחלטה מאמצת את הוראות חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ה 2015 שחלק נכבד ממנו מוקדש לקידום מיזמי ההתחדשות העירונית והיא תביא גם להעמקת מעורבותן של  הרשויות המקומיות בתהליכי ההתחדשות העירונית, על מנת להבטיח ששילוב הכוחות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, יבטיח את האצת התהליכים והשלמתם בהקדם.

העברת בעלות במקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל אישררה   החלטה שהתקבלה לפני כשנה-  1478 - אשר ביטלה החלטה קודמת -  1370-  ביחס לשיעורי התשלום  בגין העברת בעלות , עד לקיום דיון בהצעה לתיקון החלטה זו.   עוד קבעה ההחלטה 1478  כי רשות מקרקעי ישראל תפעל לפי שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטה הקודמת שעסקה ברפורמה בניהול מקרקעי ישראל, היא החלטת מועצה מספר 1185 .

בישיבתה הנוכחית אישררה המועצה  את  ההחלטה שהתקבלה לפני כשנה  והכניסה תיקונים בהחלטה הנוגעת לבעלות ברוח ההחלטה 1478.

יחד עם זאת החליטה המועצה  להקים צוות בן שלושה חברים לבחון את סוגיית מדרוג התשלומים בכל שנה שחולפת מקבלת ההצעה להקניית הבעלות. הצוות יעבור המלצותיו למועצה.

המדינה תיתן הזדמנות נוספת למתגוררים בישובי עולים ואזורי פיתוח להסדיר זכויותיהם ולרכוש זכויות במגרשים פנויים

מועצת מקרקעי ישראל תאפשר, לפרק זמן מוגבל , רכישת זכויות במגרשים פנויים לבעלי זכויות , בדירות שנבנו בראשית המדינה והוקצו על ידי חברות משכנות לעולים חדשים או חליפיהם ביישובי עולים ואזורי פיתוח.

דיירים אלו רכשו זכויות בדירות ולא בשטח המקרקעין הסמוך להן כאשר במרבית המקרים, בעת הקצאת הדירות המקוריות לא הייתה תכנית תקפה החלה במקרקעין.

מטרת החלטה היא להסדיר את מצבם של בעלי זכויות בדירות שנבנו בראשית המדינה והוקצו על ידי חברות משכנות לעולים חדשים או חליפיהם ביישובי עולים ואזורי פיתוח, וזאת , בין היתר, נוכח מאפייני האוכלוסייה הרלוונטית והנסיבות המיוחדות, במסגרתן הדיירים או חליפיהם לא היו מודעים לכך שהמגרש הפנוי אינו חלק משטח החכירה וכי שימש בפועל במשך כל השנים חלק בלתי נפרד מחצר ביתם.

בנוסף,מבקשת ההחלטה ליצור אחידות ושוויון אל מול דיירים שרכשו את הזכויות במגרש הפנוי מכוח החלטות מועצה קודמות, שפג תוקפן, שאפשרו לבעלי הזכויות בדירות באזורים מסוימים - יישובי עולים ואזורי פריפריה- רכישת זכויות גם במגרש הפנוי.

בפועל נוצר מצב בו בשכונה או ברחוב אחד חלק מהדיירים זכו למגרש נוסף וחלק לא, ונוכח סירוב הרשות להקצות את המגרש הנוסף התנהלו ומתנהלות התדיינויות משפטיות במספר רב של תיקים.

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לפטור את בית חולים הרצוג בירושלים מתשלום דמי חכירה ודמי היתר

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לפטור מתשלום דמי חכירה ודמי היתר את בית החולים הרצוג המשמש כבית חולים לבריאות הנפש והגריאטריה, המטפל במגוון הבעיות הרפואיות האופייניות לזקנה ולמחלות נפש. בית החולים משמש גם כמרכז הרפואי המספק שירותים של הנשמה ממושכת גם לתינוקות וילדים ואליו מופנים חולים קשים מרחבי הארץ וביניהם ניצולי שואה.

לבית החולים חוזה חכירה לתקופה שניה בת 49 שנים, החל מיום 1.4.03 ועד ליום 31.3.2052 .נכון להיום, בכל רגע נתון ממתינים כ - 100 חולים למיטת אשפוז. על מנת להרחיב את יכולת הקליטה של בית החולים, ולספק שירות טוב יותר למטופליו, ביקשה העמותה להוסיף 500

מיטות, אשר יקלו על זמן ההמתנה לתורים וטיפולים.

לשם כך הורחב שטח מבנה בית החולים הקיים בכ - 20,000 מ"ר ונבנה מבנה מרפאות חדש בשטח של כ - 2,700 מ"ר.

בשל החשיבות של שיפור מערכת הבריאות בירושלים ולאור העובדה שבית החולים אינו מתוקצב על ידי המדינה והוא נשען על תרומות בלבד, הוחלט לפטור את בית החולים מתשלום דמי היתר ודמי חכירה.

מוזיאון יהדות איטליה בירושלים יהפוך למרכז תרבות עירוני

מועצת מקרקעי ישראל הקצתה לעיריית ירושלים של כ 392 מ"ר בבניין "מוזיאון יהדות איטליה", על מנת שיהפוך למוקד תרבות עירוני. בתמורה, תוותר עיריית ירושלים על מעמדה כדיירת מוגנת בבניין סמוך הנקרא "המרכז לתרבויות". הבנה זו תסלול את הדרך להריסת המבנה בו שוכן "המרכז לתרבויות" ותאפשר את שיווק המגרש בגודל 2.4 דונם על ידי רשות מקרקעי ישראל . עוד הוסכם כי המגרש ישווק לשימוש מסחרי שיאפשר הקמת בתי מלון ובתי מגורים. תוך הטלת מטלות ציבוריות לצרכי תרבות, על הזוכה במגרש. בנוסף, סוכם בין עיריית ירושלים לרשות מקרקעי ישראל  שהעירייה תוותר על זכויותיה כדיירת מוגנת בקומה בבניין מוזיאון איטליה ותקבל תחת זאת מעמד של חוכר בקומה המדוברת. זאת על מנת להפוך אותו ל"מייל התרבותי".  המגרש האמור יוחכר לעירייה בפטור ממכרז ובדמי חכירה סמליים.

מתחם מנורה בירושלים יהפוך למרכז בתי ספר לאומנויות ומעונות סטודנטים

מועצת מקרקעי ישראל אשרה החכרת מגרש בשטח של כ- 1,215 מ"ר במרכז העיר ירושלים, בסמוך ל"מתחם מנורה". המגרש יוחכר לעיריית ירושלים, בפטור ממכרז ובדמי חכירה סמליים, למטרת הקמת מעונות סטודנטים או דיור בהישג יד להשכרה.

מתחם מנורה, המוקם בימים אלו, עתיד לאכלס את בתי הספר לאומנויות בירושלים.

העירייה מעוניינת לקדם במגרש המדובר תכנית לבניית מגורים בני השגה להשכרה או למעונות לתלמידי בית הספר לאומנויות או שני היעודים. זאת,  לשם יצירת סביבה תומכת שתשמש את הצעירים במרכז העיר ותחזק את מעמדו של המרכז שיבנה כמרכז אומנויות ירושלמי פעיל . תנאי להקצאת המגרש יהיה שינוי יעוד המגרש למטרת ההקצאה.

שנה טובה ומבורכת!

gov