המדינה מבקשת מביהמ"ש להצהיר כי הסכמי חכירה אינם חלים עוד על עשרות דונמים ששינו ייעודם ומיועדים לפתח את איזור בית דגן

רשות מקרקעי ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ת"א, הגישה תובענה להמרצת פתיחה כנגד חברות מקבוצת בן עזר, בבקשה להצהיר כי הסכמי חכירה חקלאיים שנכרתו בשנות החמישים והשישים עמם אינם חלים על עשרות דונמים של קרקע חקלאית התביעה הוגשה כחלק ממאמצי הרשות לפדיון קרקע חקלאית ששינתה ייעודה

התביעה הוגשה לאחר שייעוד השטח השתנה במסגרת תכנית שייעודה פיתוח בית דגן. קבלת עמדת המדינה על ידי ביהמ"ש משמעותה הוספה עתידית של מאות יחידות דיור במרכז הארץ. רשות מקרקעי ישראל הגישה את התביעה באמצעות הפרקליטות, לצורך הגדלת היצע יחידות הדיור ושיווקן במתכונת "מחיר למשתכן" בהתאם למדיניות הממשלה. פדיון קרקע חקלאית משחרר את אחד מהחסמים המעכבים. שיווק חטיבות קרקע נרחבות ותורם לפתרון משבר הדיור איתו מתמודדת רמ"י בהיבטים ובכלים שונים

עניינה של התובענה הוא בהסכמי חכירה עם החברות, להן נמסרה הקרקע לפני עשרות שנים, לצרכי עיבוד חקלאי (מטעי פרי הדר). הסכמי החכירה הסתיימו בשנת 2004 אך החברות לא פנו לחדשם מאז. לו היו החברות פונות לחידוש החכירה, כך נטען, היה ההסכם מחודש בתוספת תנייה של שינוי ייעוד, שהיא תנייה קבועה בהסכמי חכירות חקלאיות, המורה על השבת קרקע ששינתה ייעודה לרשות, כנגד קבלת פיצוי. לטענת המדינה, במקרה זה, התוצאה ביחס לקרקע ששינתה ייעוד היא שלחברות אין כיום זכות בה (אלא, לכל היותר, זכות לפיצוי). שכן, לפי עמדת המדינה, יכולות להיות שתי אפשרויות- או שביהמ"ש יקבע שהסכמי החכירה חודשו כמותווה בהם, ואז יש לקרוא אותם ככוללים תניית שינוי ייעוד, או שייקבע כי הסכמי החכירה החקלאיים הוארכו מכוח התנהגות, והסכם כזה ניתן לביטול בהודעה לצד השני, הודעה שנשלחה על ידי הרשות. כך או כך, הסכמי החכירה לא חלים עוד על הקרקע ששינתה ייעודה ומהווה חלק מתכנית להקים שכונת מגורים חדשה במרכז הארץ.
בהמרצת הפתיחה נכתב כי: "הבקשה משקפת אינטרס ציבורי ראשון במעלה, שכן יש בה כדי לאפשר מימוש בנייתן של מאות יחידות דיור בהקדם האפשרי כחלק מן המגמה להגדיל את מצאי הדיור ברחבי הארץ בכלל, ולטובת פיתוחה של בית דגן בפרט."
עוד נכתב כי"הפער העצום בין פיצוי בגין השבת קרקע חקלאית לבין שוויין של מאות יחידות דיור באיזור המרכז, שהמשיבות מחזיקות כבנות ערובה, עשוי להסביר מדוע המגעים בין הצדדים לא הבשילו לכלל הסכם. נראה כי רק צו שיפוטי ישים קץ לפרשה, שמעכבת את הגדלת מצאי יחידות הדיור באיזור המרכז ומימושן לטובת הציבור".
התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד רינה מיוחס וגינת אריאל קצ'קו מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

קבצים להורדה

gov