שיווק מגרשים בהרחבת מושב נחלה

הודעה לציבור - הרחבה במושב נחלה

​בעקבות תלונות שהתקבלו במינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים - המצביעות, לכאורה, על פעילות שאינה בהתאם להנחיות המינהל ונהליו – בוחן המינהל את  המשך שיווק המגרשים בהרחבת מושב נחלה הנמצא במועצה אזורית יואב. בתלונות שהגיעו למינהל, נטען שנגבים כספים שאינם מאושרים על ידי המינהל. לאור התלונות, הודיע המינהל לאגודה בתאריך 16/01/13 כי היא נדרשת להעביר התייחסותה למינהל תוך 30 יום, שלאחריה ייערך שימוע אצל מנהל המחוז.

gov