עיקולים

​​​​​​​

 

מרכז העיקולים הארצי  

​ מרכז העיקולים הארצי מאגד בתוכו את כל פעילות רישום העיקולים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אשר מחויבת לרשום עיקול בהתאם לצו העיקול.    

מטרת רישום העיקול  

​עיקול נועד להוות מחסום משפטי, שמטרתו למנוע מבעל הזכויות לסכל פירעון חוב. משמעותו המעשית בהיבט של רמ"י היא מניעת העברת זכויות בנכס של חייב לצד אחר וכן מניעת רישום ראשוני בלשכת רישום המקרקעין.

פעילות מרכז העיקולים  

​רמ"י והרשות לאכיפה ולגבייה פעלו לייעול מערכת רישום צווי עיקול, באופן המאפשר כיום עבודה בממשק מקוון בין המערכות הממוחשבות של שני הגופים. הממשק המקוון מיועד בעיקר לעיקולים מסוג כלל נכסי חייב.

המרכז הארצי מטפל בצווי עיקול שאינם יכולים להיות מופעלים באמצעות הממשק המקוון, בביטול עיקולים וברישום צווים משפטיים המועברים ממרחבי השירות לטיפול במרכז הארצי. המרכז נותן מענה לפניות פרטניות של ציבור הפונים:  עורכי דין, לשכות הוצאה לפועל, בתי משפט ועוד.

נוהל עיקולים מפרט את עקרונות פעילות המרכז הארצי, הן בזיקה לגורמי חוץ והן בזיקה לגורמי פנים.

 

gov