התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
650174 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, תעשיה חקלאית, מלאכה, אחסנה שטח העסקה 42257.0 מ"ר בישוב אלון הגליל.02-06-2020
650175 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, דגם אורן שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עין יעקב.02-06-2020
650176 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.02-06-2020
650177 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מסדה.02-06-2020
650178 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 466.0 מ"ר בישוב חמדיה.02-06-2020
650179 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב תל קציר.02-06-2020
650180 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 5870.0 מ"ר בישוב עפר.02-06-2020
650181 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מלאכה לשזירת פרחים ואחסון שטח העסקה 117.0 מ"ר בישוב רשפון.02-06-2020
650210 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 769.0 מ"ר בישוב גן הדרום.02-06-2020
650211 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יחידות קייט שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב מטע.02-06-2020
650212 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, 9 מבנים למגורי עובדים שטח העסקה 130.0 מ"ר בישוב נצנים.02-06-2020
650213 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 1625.0 מ"ר בישוב גן יבנה.02-06-2020
650214 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידת מגורים שטח העסקה 990.0 מ"ר בישוב שואבה.02-06-2020
650215 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור והרכבה פנסי תאורת רחוב שטח העסקה 3214.0 מ"ר בישוב מ.א. הגלבוע.02-06-2020
649546 פעיל התקשרות המשך עם חברות למתן שירותי שמירה ואבטחה במשרדי רמ"י ברחבי הארץ .01-06-2020
650117 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 298.0 מ"ר בישוב כפר תפוח.01-06-2020
650118 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 867.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-06-2020
650119 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י.בי"ס.מעון יום.מקווה.מועדון נוער שטח העסקה 4148.0 מ"ר בישוב מעלה עמוס.01-06-2020
650120 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י.מעון יום.גנ"י.בי"ס.בי"כ.מקווה. שטח העסקה 1862.0 מ"ר בישוב מעלה עמוס.01-06-2020
650121 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 3660.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-06-2020
650122 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ פארק שעשועים וספורט שטח העסקה 3480.0 מ"ר בישוב שבי שומרון.01-06-2020
650123 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 4440.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.01-06-2020
650124 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1650.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-06-2020
650172 פעיל עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ רשות מקרקעי ישראל הודעה על מתן פטור ממכרז פומבי בגו"ח 7081/67 בתל אביב יפו עפ"י תקנה 3(29). רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") המנהלת את נכסי רשות הפיתוח, באמצעות הסוכנת המוסמכת עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מבקש בזאת, להתקשר עם גב' דיין בליוויס חני ולמכור לה את הנכס המפורט להלן, כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993. 01-06-2020
595462 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 15010.0 מ"ר בישוב אריאל.31-05-2020
649576 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 5468.0 מ"ר בישוב עין עירון.31-05-2020
647742 פעיל רווחה וסעד הסכם פיתוח לחכר, הוסטל לילדים עם צרכים מיוחדים שטח העסקה 596.0 מ"ר בישוב נוף איילון. גוש 5719 חלקה 197 אין מניעה עסקית31-05-2020
649769 פעיל התקשרות עם משרד עו"ד למתן שירותים משפטיים בנוגע ליישום הוראות ההסכם הקיבוצי לעניין הפעלת סבב תפקידים ברשות .31-05-2020
649783 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649784 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.1 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649785 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 699.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649786 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 679.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649787 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649788 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, בנייה רוויה 55 יח"ד שטח העסקה 5269.0 מ"ר בישוב טירת הכרמל.31-05-2020
649789 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים רוויה שטח העסקה 6240.0 מ"ר בישוב טירת הכרמל.31-05-2020
649790 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 200 מתפצל מנחלה 65 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב נתיב השירה.31-05-2020
649791 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 3427.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק חפר.31-05-2020
649792 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, חניון אוטובוסים שטח העסקה 26780.0 מ"ר בישוב רחלים.31-05-2020
649793 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 15010.0 מ"ר בישוב אריאל.31-05-2020
649794 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 12886.0 מ"ר בישוב שדה אליעזר.31-05-2020
649795 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649796 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 719.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649797 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יח"ד שטח העסקה 556.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649798 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649799 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 761.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649800 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 752.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649801 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649802 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 761.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649803 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.1 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649804 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649805 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 651.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649806 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 821.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649807 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.1 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649808 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649809 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649811 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה מסחר הייטק תעסוקה שטח העסקה 2016.0 מ"ר בישוב שילת.31-05-2020
649812 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים למרכז התחבורה שטח העסקה 2450.0 מ"ר בישוב רחלים.31-05-2020
649813 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 772.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.31-05-2020
649814 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 1233.0 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649815 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 482.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649816 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 484.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649817 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 619.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649818 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 576.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649819 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חולתה.31-05-2020
649820 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, לפי הסדר בסימן ז פרק משנה 38 דמ"ר שטח העסקה 11384.0 מ"ר בישוב צפריה.31-05-2020
649821 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, התחשבנות דמי הסכמה שטח העסקה 10186.0 מ"ר בישוב מצליח.31-05-2020
649822 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מסגריה שטח העסקה 3480.0 מ"ר בישוב נען.31-05-2020
649823 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, בית מלאכה, אחסנה חדר צביעה ותצוגה שטח העסקה 1389.0 מ"ר בישוב נען.31-05-2020
649825 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה "כרמל" שטח העסקה 38.0 מ"ר בישוב נוף הגליל. גוש 17741 חלקה 17 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 17741 חלק מחלקה 17 בשטח של 38מ"ר בנוף הגליל, התחנה מיועדת לשנאי אחד.31-05-2020
649826 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה "שלהבת" - ברק שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב ברק. גוש 20770 חלקה 53 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 20770 חלק מחלקה 53 בשטח של 40 מ"ר בברק, התחנה מיועדת לשנאי אחד.31-05-2020
649827 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שנאי אחד - "קהילה" שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב נורית. גוש 20862 חלקה 15 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 20862 חלק מחלקה 15 בשטח של 40 מ"ר בנורית - מ.א. הגלבוע, התחנה מיועדת לשנאי אחד - "קהילה".31-05-2020
649828 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - סביוני טורעאן שטח העסקה 24.0 מ"ר בישוב טורעאן. גוש 16607 חלקה 72 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 16607 חלק מחלקה 72 בשטח של 24 מ"ר בטורעאן, התחנה מיועדת לשנאי אחד.31-05-2020
649829 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שנאי 1-"מעלה זיון 1 שטח העסקה 41.0 מ"ר בישוב נוה זיו. גוש 18333 חלקה 6 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 18333 חלק מחלקה 6 בשטח של 41 מ"ר בנווה זיו, התחנה מיועדת לשנאי אחד תחנת "מעלה זיון 1".31-05-2020
649830 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א בנחלה שטח העסקה 1040.0 מ"ר בישוב מסילת ציון.31-05-2020
649831 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב נוה אור.31-05-2020
649832 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, גן לאומי ושמורת טבע עין צנובר שטח העסקה 450000.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן.31-05-2020
649833 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר שטח העסקה 7885.0 מ"ר בישוב רמת ישי.31-05-2020
649834 פעיל מסחר בשטח תחנת דלק מכר ללא הסכם פיתוח, תחנת דלק שטח העסקה 4221.0 מ"ר בישוב באר יעקב.31-05-2020
649836 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ. מתקני ספורט שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב שילה.31-05-2020
649837 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים ובית כנסת שטח העסקה 4052.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.31-05-2020
649838 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים שטח העסקה 1391.0 מ"ר בישוב מצפה יריחו.31-05-2020
649839 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, בית יציקה לייצור,שיפוץ,יבוא משאבות שטח העסקה 6015.0 מ"ר בישוב שקד.31-05-2020
649841 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.31-05-2020
649842 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שעל- נחלה 180 שטח העסקה 2042.0 מ"ר בישוב שעל.31-05-2020
649843 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שעל- נחלה 170 שטח העסקה 1490.0 מ"ר בישוב שעל.31-05-2020
649844 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים- נחלה 233 שטח העסקה 1009.0 מ"ר בישוב אביבים.31-05-2020
649845 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1770.0 מ"ר בישוב אלון שבות.31-05-2020
649847 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה ומלאכה שטח העסקה 54706.0 מ"ר בישוב קרית גת.31-05-2020
649848 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגוורים- יחידה אחת שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649849 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649850 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים- נחלה 240 שטח העסקה 1116.0 מ"ר בישוב אביבים.31-05-2020
649851 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים- נחלה 234 שטח העסקה 995.0 מ"ר בישוב אביבים.31-05-2020
649852 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 320.0 מ"ר בישוב רמלה.31-05-2020
649853 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, חנות בגדים ובית קפה שטח העסקה 720.0 מ"ר בישוב נען.31-05-2020
649854 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649855 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת למגורים שטח העסקה 479.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649856 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים יח"ד אחת שטח העסקה 431.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649857 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 468.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649858 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 456.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649859 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649860 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 749.0 מ"ר בישוב גשור.31-05-2020
649861 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 314.0 מ"ר בישוב חסן.31-05-2020
649862 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 28ב שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב ניר ח"ן.31-05-2020
649864 פעיל מסחר תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעסוקה -תעשיה מלאכה משרדים ומסחר שטח העסקה 18336.0 מ"ר בישוב הרצליה.31-05-2020
649865 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה ומלאכה שטח העסקה 2307.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.31-05-2020
649866 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.31-05-2020
649868 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 279.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649869 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 568.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649870 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 534.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649871 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649872 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 560.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649873 פעיל בניה עצמית מכר ללא הסכם פיתוח, 6 יח"ד שטח העסקה 1279.0 מ"ר בישוב גן יבנה.31-05-2020
649874 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסגריה שטח העסקה 4650.0 מ"ר בישוב שקד.31-05-2020
649875 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, בית קפה שטח העסקה 372.0 מ"ר בישוב שדה אליהו.31-05-2020
649876 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649877 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 1063.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.31-05-2020
649878 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 12319.0 מ"ר בישוב לימן.31-05-2020
649879 פעיל מתקני טיהור -מתקן לטיהור שפכים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת שאיבה בת שלמה שטח העסקה 900.0 מ"ר בישוב בת שלמה.31-05-2020
649880 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב תל תאומים.31-05-2020
649881 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב תל תאומים.31-05-2020
649882 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 528.0 מ"ר בישוב תל תאומים.31-05-2020
649883 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 881.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.31-05-2020
649884 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 854.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.31-05-2020
649885 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 448.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.31-05-2020
649886 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב ברק.31-05-2020
649887 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.31-05-2020
649888 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649889 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649890 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יח"ד אחת שטח העסקה 453.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649891 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגוריים -יח"ד אחת שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649892 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649893 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649894 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649895 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649896 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 573.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649897 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 566.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649898 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מעון לבעלי מוגבלויות ו/או סיעודיים שטח העסקה 752.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30001 חלקה 77 החלטת הנהלה 1691 לאשר בהתאם לתקנת הפטור 3(30)31-05-2020
649899 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 481.0 מ"ר בישוב אלמות.31-05-2020
649900 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר רופין.31-05-2020
649901 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 394.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649902 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 513.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649903 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הררית.31-05-2020
649904 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הררית.31-05-2020
649905 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 751.0 מ"ר בישוב קדמת צבי.31-05-2020
649906 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.31-05-2020
649907 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת תידלוק פנימית - מסחרית שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב יונתן.31-05-2020
649908 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יח"ד אחת שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649909 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649910 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649911 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649912 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 455.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649913 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 529.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649914 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 188.0 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649915 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 359.6 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649916 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 280.0 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649917 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 478.0 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649918 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 308.0 מ"ר בישוב עמיר.31-05-2020
649919 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.31-05-2020
649920 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 493.0 מ"ר בישוב מסלות.31-05-2020
649921 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלות.31-05-2020
649922 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מסלות.31-05-2020
649923 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 492.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649924 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.31-05-2020
649925 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים מגרש 65 שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב איתן.31-05-2020
649926 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב רגבים.31-05-2020
649927 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 626.0 מ"ר בישוב לבנים.31-05-2020
649928 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.31-05-2020
649929 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 632.0 מ"ר בישוב לבנים.31-05-2020
649930 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי חכירה 3.75% שטח העסקה 19154.0 מ"ר בישוב אביגדור.31-05-2020
649931 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 548.0 מ"ר בישוב תובל.31-05-2020
649932 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 586.0 מ"ר בישוב תובל.31-05-2020
649933 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 528.0 מ"ר בישוב תובל.31-05-2020
649935 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 455.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649936 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 453.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649937 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649938 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649939 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649940 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 453.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649941 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649942 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 451.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649943 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.31-05-2020
649944 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 572.0 מ"ר בישוב דפנה.31-05-2020
649945 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 705.0 מ"ר בישוב עין יעקב.31-05-2020
649946 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 53 שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.31-05-2020
649948 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 609.0 מ"ר בישוב לבנים.31-05-2020
649949 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, חד משפחתי שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מצפה נטופה.31-05-2020
649950 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת מגורים שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649951 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 455.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649952 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 451.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649953 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649955 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, סדנא לטיפולים אלטרנטיביים שטח העסקה 117.0 מ"ר בישוב קדרון.31-05-2020
649956 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב עין יעקב.31-05-2020
649957 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בצת.31-05-2020
649958 פעיל מסחר ומבנים ומוסדות ציבור הרשאה לשימוש, 36 מ"ר לטובת בייתן מכירות שטח העסקה 36.0 מ"ר בישוב כוכב יאיר.31-05-2020
649959 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649960 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649961 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 457.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649962 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 455.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649963 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יח"ד אחת שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
649964 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 328.0 מ"ר בישוב מענית.31-05-2020
gov