מכרזי מקרקעין

תוצאות מכרזי מקרקעין


לעניין מכרזי מחיר למשתכן, תא/455/2018 – באור יהודה, מר/248/2019 – בלוד גני אביב, מר/426/2018 – בלוד נופי בן שמן, 

מובהר כי המחיר למ"ר דירתי הינו מחיר הזכייה בלבד. המחיר להגרלה לזכאים טרם נקבע.​

 

הודעות ועדכונים

gov