מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הרשמה לדיוור ישיר

​​למצטרפים לרשימות התפוצה יישלח דואר אלקטרוני ובו מידע עדכנ​י. הדואר האלקטרוני יישלח לכתובת שצוינה בזמן ההרשמה. אישור סופי להרשמה וביטול הצטרפות יתקבלו רק מכתובת זו. להלן אפשרויות ההצטרפות לרשימות דיוור:

 

 

לתשומת לבכם,

רשות מקרקעי ישראל לא תישא באחריות לאי הגעת הודעות ​או לשיבוש אפשרי שלהן.

המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 
gov