מכרזי מקרקעין

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

פרסום מכרזי מקרקעין

​​​​​​​​​​​​​​​לתשומת לבכם, ​​מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים, קבלנים וחברות בלבד, הרוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.

המכרזים אינם מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו אינם משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.​​​​​​​​

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=146DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=107DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=105DispForm.aspx