מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 66-1 מתוך 66 תוצאות
  05.02M
  הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים   |   11/04/2019

  ​​​​​​​​​​​​​מטרת הנוהל - הסדרת הליך אחיד לאישור בקשה להקניית זכויות לזרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בהתאם להוראות החוק. 

  להרחבה
  05.03M
  נוהל מייצגים (מיופי כוח)   |   12/05/2019

  ​​הנוהל נכתב בהתאם לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ,ומטרתו להסדיר את נושא מסירת מידע לשלוח וביצוע פעולות על ידו, על סמך יפוי כח. כמו כן הנוהל מפרט את הסייגים וגבולות מרחב הפעולה לכל סוג של יפוי כח. 

  להרחבה
  05.04M
  פיקוח על עורכי דין חיצוניים המייצגים את הרשות   |   02/06/2020
  06.01M
  חלף היטל השבחה   |   07/09/2014

  ​​​​

  להרחבה
  06.02B
  גביית חובות   |   16/03/2021

  מטרת הנוהל הינה קביעת כללים וסדרי עבודה לכלל עובדי רשות מקרקעי ישראל, ובפרט לעובדי הגזברות והחשבות העוסקים בנושאי הגבייה.

  להרחבה
  11.02M
  מפת"ח-מפת פישוט תהליכים חדשה   |   04/06/2019

  ​​​​​​

  להרחבה
  13.01M
  יישום חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל   |   16/07/2014

  ​​דף מידע לפונה - חוק חופש המידע​​

  להרחבה
  21.02B
  אכלוס משתכנים במגורים, במסחר ובתעסוקה   |   04/06/2019

  ​​​​​​​דף מידע לפונה - ​​ישום מקוון לאכלוס משתכניםיישום מקוון לאכלוס משתכנים  - הסבר על תהליך האכלוס​​

  להרחבה
  21.03B
  תוספת בנייה במגורים   |   11/07/2021

  לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  22.02B
  נוהל רישום או ביטול עיקול   |   28/12/2015

  מטרת נוהל זה היא להגדיר תהליכי עבודה סדורים ואחידים לטיפול בצווים בעניין עיקולים המתקבלים ברמ"י

  להרחבה
  22.03B
  רישום /תיקון/ביטול צו בית משותף לרבות תמ"א 38   |   03/01/2019

  דף מידע לרישום / תיקון / ביטול צו בית משותף ​​

  להרחבה
  22.04B
  פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)   |   23/07/2018

  ​​​​לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  22.05M
  תוכניות לצורכי רישום (פרצלציות) - ייזום, ביצוע ובקרה   |   25/02/2021
  32.01B
  שיווק דיור להשכרה – מסלול ייחודי   |   22/03/2021

  ​​

  להרחבה
  32.02B
  פדיון קרקע חקלאית   |   24/06/2020
  ​הנוהל מגדיר את תהליך העבודה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס'  1470 ו-1297 ביחס לפדיון קרקע חקלאית, שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה ונקבע כי המקרקעין דרושים לצורך שיווק מיידי.להרחבה
  32-04.01B
  פינוי עודפי עפר וחפירה   |   29/05/2017

  ​​דף מידע לפונה - בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז​​​

  להרחבה
  33.01M
  ייזום תכנון וסקרי התכנות   |   24/03/2014

  ​​

  להרחבה
  33.02B
  מתן הרשאות לתכנון   |   17/12/2020

  ​​​​​רמ"י פועלת להעמדת קרקעות זמינות לפיתוח ולשיווק בכל רחבי הארץ לשימושים מגוונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות, תשתיות באמצעות מתן הרשאות לתכנון לגורמי תכנון שונים.

  ​מטרת הנוהל:

  1. לפרט את תהליך מתן הרשאה והתקשרות לצורך קידום התכנון במקרקעי ישראל (מדינה, רשות הפיתוח וקק"ל), ע"י גורמי התכנון, על כל שלביו. 

  2. לקצוב לוחות זמנים לתהליך מתן ההרשאה לתכנון.

  3. להסדיר את עבודת אגף תכנון ופרויקטים (להלן : אתו"פ) למול יחידות התכנון במרחבים העסקיים ברמ"י.

  4. להגדיר סמכויות אישור וביצוע. 

  להרחבה
  33.03B
  מעקב וקידום פרוייקטים להם ניתנו הרשאות לתכנון   |   04/11/2018

  ​מטרת נוהל זה היא הגדרת עקרונות ליווי הליך תכנון ואישור תכניות להן ניתנה הרשאה לתכנון ע"י רמ"י, בהתאם ליעדים שנקבעו בתכנית העבודה של רמ"י. ​

  להרחבה
  33.04B
  בדיקת תכניות המקודמות ע"י גורמי חוץ   |   27/10/2019

  ​מטרת נוהל זה היא קביעת תהליך אחיד וסדור לבדיקת תוכניות המוגשת על ידי גורמי חוץ על מקרקעין המנוהלים על ידי רמ"י ולתוכניות גובלות המשפיעות על מקרקעין בניהול הרשות​

  להרחבה
  34.03M
  השגה על שומת מקרקעין   |   05/04/2021

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

  להרחבה
  34.04MT
  נוהל הזמנת שומות ברשות מקרקעי ישראל   |   28/07/2020

  ​​​​​​​​

  להרחבה
  35.01A
  נוהל אב- הקצאות בפטור ממכרז   |   30/01/2020

  ​​​​​​

  להרחבה
  35.02B
  הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאיזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל   |   10/12/2020
  35.03B
  הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים   |   20/05/2015

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים

  להרחבה
  35.04B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת   |   12/03/2020

  ​​​דף מידע לפונה - הקצאה בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת​

  להרחבה
  35.05B
  פיצוי על פי חוק רכישת מקרקעין (חר"מ) ושחרור תמורה על פי חוק נכסי נפקדים (חנ"נ)   |   02/11/2020

  ​​​דף מידע לפונה - פיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

  להרחבה
  35.06B
  הקצאת מקרקעין לרשות מקומית בפטור ממכרז לצרכי ציבור   |   14/05/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדנספח - תדריך תכנון להקצאת קרקעות לצרכי ציבור (באתר משרד הבינוי)

  להרחבה
  35.07B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   |   29/01/2017

  ​​​ ​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   ​

  להרחבה
  35.09B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך חיפוש, חקירה והפקת משאבי טבע   |   28/11/2019

   

  להרחבה
  35.10B
  הקצאת קרקע בפטור למוסדות ציבור   |   24/12/2018

  ​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח​​

  להרחבה
  35.11B
  הקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז- למטרת מלונאות/מיזם תיירותי (אטרקציה)   |   22/04/2021

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז - למטרת מלונאות / מיזם תיירותי (אטרקציה)

  להרחבה
  35.12B
  שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה   |   12/11/2020

  ​​​מטרות הנוהל:

  • ​קביעת תהליך אחיד לעדכון שטח וזכויות בנייה שהשתנו לאחר ההקצאה. 
  • קביעת תהליך אחיד לחישוב תשלום נדרש בעקבות שינויים ב"שטח ההקצאה" או שינוי ב"שטח ההקצאה ובזכויות הבנייה".

  להרחבה
  35.13B
  ביטול עסקאות   |   14/01/2020

  ​​​​​​​​​​​

  להרחבה
  35.14B
  שינוי ייעוד/ניצול או פיצול מגרש מגורים בבנייה נמוכה, תעסוקה ומוסדות ציבור בקרקע עירונית   |   10/02/2021

  ​לדף המידע לפונה

  להרחבה
  35.15B
  תוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור   |   26/07/2020

  ​​​​​​​​​​לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  35.16B
  ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה   |   02/11/2020

  ​​​דף מידע לפונה - מתן ארכה להסכם פיתוח או למועדי השלמת בנייה בחוזה חכירה​​

  להרחבה
  35.17B
  מכר נכסי רשות הפיתוח   |   09/04/2018
  35.21B
  בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943   |   15/04/2019

  ​​​לדף המידע לפונה - בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943

  להרחבה
  36.01MT
  הכנת עסקה במחלקת המיפוי   |   29/05/2017

  ​​​​

  להרחבה
  36.02M
  הפעלת מאגר מודדים   |   17/11/2020

  ​​טופס רישום מקוון למאגר מודדים ​

  להרחבה
  37.02B
  העברת זכויות בנחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת   |   13/05/2019

  ​​​​​​​​​לדף מידע לפונה - העברת זכויות ב- נחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת​​​

  להרחבה
  37.03B
  איוש נחלה פנויה במשבצת   |   20/05/2020

  ​​​​​​​​​​דף מידע לפונה - איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

  להרחבה
  37.04B
  תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה   |   03/06/2019

  ​​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה​

  להרחבה
  37.05B
  הסדרת תחנות דלק בישוביים חקלאיים   |   11/06/2019

  ​​​​​דף מידע לפונה - הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים

  להרחבה
  37.06B
  המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים   |   23/07/2019
  ​דף מידע לפונה - ​המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים​להרחבה
  37.07B
  מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים   |   24/05/2020

  ​​​​​​​דף מידע לפונה - בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

  להרחבה
  37.08B
  שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)   |   05/07/2021

  ​​​דף מידע לפונה - שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)​​
  רשימת הישובים ע"פ הלמ"ס – לצורך קביעת גודל הישוב​​

  להרחבה
  37.09B
  פעולות במשק עזר   |   23/05/2021

  דף מידע לפונה - ביצוע פעולות במשקי עזר​​

  להרחבה
  37.15B
  תוספת בנייה במגזר החקלאי - מגורים ומבנים חקלאיים בנחלה במושב   |   30/05/2021

  ​​דף מידע לפונה - תוספת בנייה במגזר החקלאי – מגורים ומבנים חקלאיים בנחלה במושב​​

  להרחבה
  37.16B
  השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר   |   04/09/2019
  ​​​​​דף מידע לפונה - בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי​​

  להרחבה
  37.18B
  מרעה עונתי בשטחי ייעור ויערות, שמורות טבע וגנים לאומיים   |   25/02/2020
  37.20B
  הכנת עסקת משבצת   |   27/06/2021

  לדף מידע לפונה

  להרחבה
  38.01B
  חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים   |   07/07/2019
  להרחבה
  38.02B
  שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי - לפי החלטות מועצה מספר 692 ו-751   |   27/07/2021
  להרחבה
  38.03B
  שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות המועצה   |   22/07/2021

  ​​​לדף המידע לפונה - שיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי סימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

  להרחבה
  38.04B
  קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית   |   21/07/2020

  ​​​​לדף מידע לפונה​ - בקשה לרכישת זכויות למגורים בחלקת המגורים של נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים​​

  להרחבה
  55
  הוראת אגף חקלאי 55 - הודעה על קביעת בן ממשיך לנחלה (משק ) במושב, אשר המשבצת שלו מושכרת בחוזה תלת צדדי לסוכנות היהודית/ההסתדרות הציונית העולמית, ולאגודת המושב   |   18/02/1997
  90.01B
  הקניית בעלות או שדרוג זכות חכירה, ללא תמורה ובתמורה - בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם*   |   25/09/2019

  *​נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​


   

  דף מידע לפונה - בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין​ ​

  להרחבה
  90.02B
  התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה   |   15/07/2021

  ​​​​​​​​דף מידע לפונה - בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולה

  להרחבה
  90.03B
  העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור   |   30/11/2020

  ​​דף מידע לפונ​ה: העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור​​

  להרחבה
  90.04B
  חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה- בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה – במגזר העירוני   |   19/04/2021

  ​דף מידע לפונה​​

  להרחבה
  90.05B
  התחדשות עירונית   |   24/12/2020

  ​​​דף מידע לפונה

  להרחבה
  90.07B
  הסדרת הפרות במגזר החקלאי   |   17/06/2019

  ​לדף מידע לפונה - ​​​הסדרת הפרות במגזר החקלאי​

  להרחבה
  90.08B
  אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות בנכס   |   15/06/2021
  להרחבה
  90.10B
  קידום בנייה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותכניות רחבות היקף   |   22/07/2020

  ​​​​

  להרחבה
 
gov