הנהלת הרשות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בראש רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עומד מנהל, המתמנה על ידי הממשלה לפי חוק רשות מקרק​ע​י יש​ראל​, התש"ך-‎1960​. מועצת מקרקעי ישראל, המתמנה על ידי הממשלה, קובעת את מדיניותה של רמ"י, מפקחת על פעולותיה ומאשרת את הצעת תקציבה.

המבנה הארגוני של רמ"י כולל את הנהלת הרשות ומרחבי הרשות. לצדו של מנהל רמ"י פועלת הנהלת רמ"י, המורכבת ממנהלי אגפים וממנהלי מחוזות. הנהלת רמ"י מייעצת למנהל הרשות בתחומי הפעילות השונים של הרשות, בקביעת קווים מנחים לביצוע מדיניות הרשות, בתכנון הפעילות, בניסוח נהלים והוראות שעה, בהנחיית מנהלי היחידות של רמ"י ובהדרכתם לצורך ביצוע ההחלטות, הנהלים וההוראות.

 

קבצים להורדה

gov