החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 395 תוצאות
  4884
  ארכה לעסקאות - פטור ממכרז - בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים הכספים היה עד ליום 30.6.2020 בהתאם להחלטת הנהלה 4820   |   02/08/2020
  4851
  הצעה למועצה - מרכז יצחק נבון   |   01/07/2020
  4821
  בחינת המלצות שר החקלאות בהתאם לסעיף 8.15.20 (ד) לקובץ החלטות המועצה   |   20/05/2020
  4820
  דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים עד ליום 30.6.2020   |   17/05/2020
  4814
  התגוררות שני אחים בנחלה   |   13/05/2020
  4815
  ביצוע שיוך חדש למשפחת חברים שכבר ביצעה שיוך (להלן: "שיוך כפול")   |   13/05/2020
  4811
  הקצאות בפטור ממכרז למטרת הקמת מבנה תעשיה להשכרה וסוגיית צירוף שותפים בהסכמי פיתוח   |   13/05/2020
  4803
  הסוכנות היהודית לא"י - מבוא מודיעים   |   03/05/2020
  4799
  בקשת משרד התקשורת לדחיית מועד פינוי מתקני סלולר לאור משבר הקורונה   |   22/04/2020
  4800
  השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנות העיבוד תשפ"א - תשפ"ג   |   22/04/2020
  4798
  דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים   |   20/04/2020
  4797
  תכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא   |   19/04/2020
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov