תמלול ישיבות מועצה

​​בדף זה מפורטים תמלולי הישיבות של מועצת מקרקעי ישראל, מס​ודרים על פי תאריכים, וכן ​קישורים להחלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו בישיבה.​

 
תוצאות 72-61 מתוך 196 תוצאות

  תמלול מישיבת המועצה   |   21/05/2007

  החלטות קשורות: 1106 1109 1110 1111 1112 1113

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   27/03/2007

  החלטות קשורות: 979 1101 1095 1089 1092 1102 1087 1088 1103 1086 1094 1104 1085 1105 1090 1096 1097 1093 1098 1099

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   12/03/2006

  החלטות קשורות: 1079 1081 1082 1083 1084

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   11/01/2006

  החלטות קשורות: 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   27/07/2005

  החלטות קשורות: 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1064 1054 1062

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   18/05/2005

  החלטות קשורות: 1042 1043 1044 1045 1051 1052 1047 1048 1049 1050

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   02/05/2005

  החלטות קשורות: 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1040 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1037 1036 1035 1038

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   18/04/2005

  החלטות קשורות: 1019

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   01/08/2004

  החלטות קשורות: 1015 1016 1013 1011 1017 1014

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   06/06/2004

  החלטות קשורות: 1008 1006 1007 1005 1003 1002 1004 1009

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   04/03/2004

  החלטות קשורות: 1000 999 998 997 995 996 1001

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   24/12/2003

  החלטות קשורות:  982 993 986 984 990 991 988 992 989 983 987​

  להרחבה
 
gov