תמלול ישיבות מועצה

​​בדף זה מפורטים תמלולי הישיבות של מועצת מקרקעי ישראל, מס​ודרים על פי תאריכים, וכן ​קישורים להחלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו בישיבה.​

 
תוצאות 12-1 מתוך 196 תוצאות

  תמלול מישיבת המועצה   |   16/03/2021
  ​החלטות קשורות: פרק משנה 4.2 , פרק משנה 8.2 להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   15/12/2020

  ​החלטות קשורות:  פרק משנה 4.7פרק משנה 4.20פרק משנה 5.5פרק משנה 8.9פרק 9

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   02/11/2020

  ​החלטות קשורות:  פרק משנה 4.1פרק משנה 4.16פרק משנה 4.20פרק משנה 8.3פרק משנה 8.5פרק משנה 8.6פרק 9

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   08/09/2020

  ​החלטות קשורות:  פרק משנה 3.3 , סימן א' בפרק משנה 4.2פרק משנה 4.7 , פרק משנה 4.15 , פרק משנה 4.16 , פרק משנה 4.20 , פרק משנה 5.1 , פרק משנה 5.3 , פרק משנה 5.4 , סימן ג' פרק משנה 5.5, פרק משנה 6.1פרק משנה 7.3פרק 9

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   04/03/2020

  ​החלטות קשורות: פרק משנה 3.5, פרק משנה 4.1 , פרק משנה 4.5, פרק משנה 4.7, פרק משנה 4.20, פרק משנה 7.1, פרק משנה 7.3, פרק משנה 7.4, פרק משנה 7.9, פרק משנה 8.5, פרק משנה 8.18, פרק 9

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   13/11/2019
  החלטות קשורות: פרק 1, פרק משנה 4.5, פרק משנה 4.7​, פרק משנה 5.4, פרק משנה 5.5, פרק משנה 5.7, פרק משנה 6.3, פרק משנה 7.5, סעיף 9.2, סעיף 9.3, סעיף 9.4, סעיף 9.5להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   24/12/2018

  ​החלטות קשורות: 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   10/10/2018
  1557  1558  ​​​1559   1560  1567  1568  1569 1571  1572  1573  1575 1574  1576  1577  1578​
  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   07/05/2018

  1543  1544  1546  1547  1548  1549  1553  1554  1556 ​ 1552

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   26/02/2018

  ​​​​​החלטות קשורות:​ 1533  1534  1535  1536  1537   1538​​​

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   30/10/2017

  החלטות קשורות:  1529  1530  1531​ 

  להרחבה

  תמלול מישיבת המועצה   |   18/09/2017

  ​החלטות קשורות:​  1528  1524  1523  1521  1520 1519   1518​ ​​ 1237​

  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov