הצעות לישיבת המועצה ותגובות הציבור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

במדור מתפרסמות הצעות להחלטות לישיבת המועצה הקרובה. ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.
ניתן להעביר בדואר אלקטרוני, בקישור שבתחתית העמוד, תגובות להצעות להחלטות המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.

 

מועד הישי​בה הקרובה: טרם נקבע

 
gov