ישיבות המועצה - הצעות והחלטות

בדף זה מפורטת רשימת ישיבות המועצה, שבהן התקבלו החלטות על תיקונים בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. בעת הכניסה לכל ישיבה יוצגו הקישורים להחלטות ולהצעות ההחלטות שבעקבותיהן תוקן קובץ ההחלטות.
gov