ישיבת המועצה 6.06.2021

נושא​החלטההצעת החלטה

תיקון פרק 2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​

תיקון פרק משנה 5.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש. סימן א': כללי​

 
gov