החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 108-97 מתוך 404 תוצאות
  806
  ש.מ.ס שר אל ניהול הש, מטרה יחידה מסחרית בבנין רווי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - טבריה, גוש 15728, חלקה 1   |   05/02/2019
  805
  העברת זכויות לנתין זר מלניצ'קו אולגה דרכון אוקראיני מס' ER36102 דירה ברח' מבצע אסף - 1/4 בבאר שבע   |   05/02/2019

  ​​

  להרחבה
  804
  ווי וואי צ'אווי, ראש העין, הקניית זכויות לזרים   |   05/02/2019
  803
  מועצה אזורית גולן, מטרה פארק / גן ציבורי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. גולן, גוש 201000 , חלקה 8   |   05/02/2019
  802
  הקצאת שטח למתקן סולארי פוטו וולטאי למטרת הקמת מייזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות מושב בית שקמה   |   05/02/2019
  801
  הקצאת זכויות לזרים חב' דניץ למען ציון בע"מ ירושלים   |   05/02/2019
  800
  חב' בל טכנולוגיות בע"מ, מטרה - תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה -הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.מ.ת. נאות חובב, גוש - 100177 , חלקה 1 , מגרש 107/9   |   30/12/2018
  799
  יהוא חרסיות בע"מ, מטרה - חיפוש וחקירה של מחצבים, סוג הקצאה -הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. תמר, גוש 100113, חלקה 2   |   30/12/2018
  798
  זיסאפל יהודה, מטרה - עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה -- חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - נוה ירק, גוש 6398 ,חלקה 66   |   30/12/2018
  797
  איגוד משתמשי מימי אילון אגודת מים שיתופית חקלאית ב, מטרה - שרותים ציבוריים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. גזר, גוש 4381 , חלקה 24   |   30/12/2018
  796
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חוף הכרמל, גוש 18 חלקה, 10972   |   30/12/2018
  795
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חוף הכרמל, גוש 10587, חלקה 14   |   30/12/2018
 
gov