החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 72-61 מתוך 404 תוצאות
  845
  החלטת ועדת משנה 845 - קיבוץ מנרה, מטרה אגירה שאובה, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב מנרה, גוש - 13525 , חלקה 78 , מגרש 18   |   10/11/2019
  844
  החלטת ועדת משנה 844 - הקצאת זכויות לזרים חב' ים תטיס בע"מ אשדוד   |   10/11/2019

  ​​

  להרחבה
  842
  החלטת ועדת משנה 842 - סולימני אברהם, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק חפר, גוש 7898, חלקה 7   |   22/10/2019
  841
  החלטת ועדת משנה 841 - רשות נחל הירקון, מטרה תברואה ניקוז ביוב חמצון, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב הוד השרון, גוש - 6573 , חלקה 12   |   22/10/2019
  840
  החלטת ועדת פטור 840 - חברת החשמל לישראל בע"מ, מטרה תחנת חשמל, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב ראשון לציון, גוש - 5419 , חלקה 7   |   22/10/2019
  839
  החלטת ועדת משנה 839 - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - עתלית, גוש - 10548 , חלקה 28, מגרש 2000   |   22/10/2019
  838
  החלטת ועדת משנה 838 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "פארק הלס", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מרחבים, גוש 100995, חלקה 1, מגרש 401   |   22/10/2019
  837
  החלטת ועדת משנה 837 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "מצוק הצינים", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. רמת נגב, גוש 39014 , חלקה 1 , מגרש 2000   |   22/10/2019
  836
  החלטת ועדת משנה 836 - מחצבות כפר גלעדי בע"מ, מטרה אחר מכרות ומחצבות, סוג הקצאה הרשאה לתיכנון, ישוב - ירוחם, גוש - 39798 , חלקה 2   |   22/10/2019
  835
  החלטת ועדת משנה 835 - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מגידו, גוש - 20278 , חלקה 14   |   22/10/2019
  834
  החלטת ועדת משנה 834 - רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק הירדן, גוש - 22566 , חלקה 6, מגרש 2016   |   22/10/2019
  833
  החלטת ועדת משנה 833 - מי גולן אגודת מים שיתופית, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. גולן, גוש - 201000 , חלקה 9, מגרש 741/1   |   22/10/2019
 
gov