החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 60-49 מתוך 404 תוצאות
  859
  יכין מטעים בע"מ, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב תל מונד, גוש - - 7669, חלקה 17   |   29/01/2020
  858
  נעמת, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב עינות, גוש - 3746 , חלקה 29   |   29/01/2020
  857
  חוגלה קימברלי בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.א. הגלבוע, גוש - 20800 , חלקה 2, מגרש 30   |   29/01/2020
  856
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב ללא תחום שיפוט חיפה, גוש 10573 , חלקה 1, מגרש 1   |   30/12/2019
  854
  מועצה אזורית עמק המעיינות, מטרה פארק / גן ציבורי, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. עמק המעיינות, גוש - 22805 , חלקה 5   |   30/12/2019
  853
  מי גולן אגודת מים שיתופית, מטרה אגמים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מרום הגולן, גוש - 202000 , חלקה 12 , מגרש 740   |   30/12/2019

  ​​

  להרחבה
  852
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. גולן, גוש - 200000 , חלקה 3, מגרש 1   |   30/12/2019
  851
  החלטת ועדת משנה 851 - נתיב הל"ה, תחנת כח   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  850
  החלטת ועדת משנה 850 - חברת הימנותא בע"מ, מטרה הגדלת מלאי קרקע, סוג הקצאה - חליפין, גוש 19250 , חלקה 27   |   21/11/2019

  ​​

  להרחבה
  849
  החלטת ועדת משנה 849 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "מסיב אילת הרחבה", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אילת, גוש 39116 , חלקה 18   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  848
  החלטת ועדת משנה 848 - קבוץ כפר בלום, מטרה מתקנים פוטו וולטאיים, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב כפר בלום, גוש - 13494 , חלקה 3, מגרש 24   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  847
  החלטת ועדת משנה 847 - הקרן הקיימת לישראל, מקרקעי ייעור, חכירה ללא הסכם פיתוח, מ.א.מטה יהודה   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov