החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 404-397 מתוך 404 תוצאות
  454
  בקשה לאישור הקניית זכויות לזרים לחברת אשדוד אנרגיה בע"מ   |   06/09/2012
  453
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת גן לאומי סוסיתא   |   18/07/2012
  452
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער - בקוע   |   18/07/2012
  451
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער - זכריה   |   18/07/2012
  450
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער - זכריה   |   18/07/2012
  449
  חידוש חכירה לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים למטרת שמורת טבע - מערת הנטיפים   |   18/07/2012
  448
  עסקת שינוי יעוד וניצול לחברת ניצבא דיוולופר - אשקלון   |   18/07/2012
  447
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת טבע - גלבוע   |   18/07/2012
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov