החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 36-25 מתוך 404 תוצאות
  885
  מקורות חב מים בעמ, מטרה אגמים, סוג הקצאה הרשאה - - לשימוש, ישוב יבנה, גוש - 4918 , חלקה 5   |   13/09/2020
  883
  הקצאת זכויות לזרים אשטרום תעשיות בע"מ, מ.א. באר טוביה   |   26/07/2020
  882
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה מכרות ומחצבים, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100114 , חלקה 1   |   26/07/2020
  881
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100113 , חלקה 2   |   26/07/2020
  880
  נווה מבטח סולגרין אנרגיה סולארית שותפות מוגבלת, מתקנים פוטו-וולטאיים נוה מבטח   |   26/07/2020
  879
  מ.א איילות, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, - ישוב מ.א. חבל אילות, גוש - 39114 , חלקה 5   |   26/07/2020
  878
  פארק סולארי זהר בע"מ הקניית זכויות לזרים מושב זהר   |   15/06/2020
  877
  הקצאת שטח למתקן סולארי פארק סולארי אביגדור בע"מ, אביגדור,   |   15/06/2020
  876
  הקניית זכויות לזרים במקרקעי ישראל פארק סולארי כוכב מיכאל - בע"מ   |   15/06/2020
  875
  הקצאת שטח למתקן סולארי פארק סולארי כוכב מיכאל בע"מ מושב - כוכב מיכאל   |   15/06/2020
  874
  חברת שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי ניר ח"ן שותפות הסכם - פיתוח לחכר, ניר ח"ן   |   15/06/2020
  873
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה מכרות ומחצבים, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100114 , חלקה 1   |   15/06/2020
 
gov