החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 180-169 מתוך 404 תוצאות
  723
  קי. יו. די אינטרנשיינל בע"מ, מטרה - תיירות, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - באר שבע, גוש 38063 , חלקה 6, מגרש 1-למ   |   31/12/2017

  ​​

  להרחבה
  722
  קרית יהודית פארק תעשיתי בע"מ, מטרה תעשיה ומסחר (תעסוקה), סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב - באר שבע, גוש 38036, חלקה 2, מגרש 1   |   31/12/2017

  ​​

  להרחבה
  721
  הקצאת שטח למתקן סולארי פוטו וולטאי למטרם הקמת מייזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות מושב ברכיה   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  720
  הקצאת שטח למתקן סולארי פוטו וולטאי למטרת הקמת מייזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות מושב גיאה   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  719
  גבעולים מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופי, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - גבעולים, גוש 280003 ,חלקה 4 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  718
  קבוץ דביר, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - דבירה, גוש 224001 ,חלקה 1 ,מגרש 1   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  717
  שבולים מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופית, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - שבלים, גוש 100355 ,חלקה 39 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  716
  ברוש מושב עובדים להתישבות חקלאית בע"מ, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מ.א. מרחבים, גוש 101 מגרש, 1 חלקה, 281004   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  715
  מושב תאשור, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מ.א. מרחבים, גוש 100978 ,חלקה 1 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  714
  שדה צבי אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - שדה צבי, גוש 1 מגרש, 1 חלקה, 270001   |   21/11/2017

  ​​​

  להרחבה
  713
  קבוץ מפלסים, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מפלסים, גוש 988 ,חלקה 1 ,מגרש 1   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  712
  כפר מימון מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקל, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - כפר מימון, גוש 1000 ,חלקה 41 ,מגרש 100   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה