החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 120-109 מתוך 404 תוצאות
  794
  מועצה אזורית חבל אילות, מטרה - מתקני טיהור -מתקן לטיהור שפכים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חבל אילות, גוש 39113 ,חלקה 17 ,מגרש 1   |   30/12/2018
  793
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה גן לאומי "ניצנה", סוג -הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. רמת נגב, גוש - 39007 , חלקה 3 , מגרש 2000   |   30/12/2018
  792
  חגי אגודה שיתופית חקלאית להתיי, מטרה - מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - בית חגי   |   30/12/2018
  791
  מ.א.תמר, מטרה - שטח לאצירת אשפה ופסולת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. תמר, גוש - 100101, חלקה 2, מגרש 4   |   30/12/2018
  790
  מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ, מטרה - תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב פעמי תש"ז תשז, גוש 239001 ,חלקה 5 ,מגרש 1   |   22/10/2018

  ​​

  להרחבה
  789
  בר עידן טוהר 9002 בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מ.מ.ת. נאות חובב, גוש 182002, חלקה 1, מגרש 75   |   22/10/2018

  ​​

  להרחבה
  788
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע "ערבת עברונה", סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חבל  אילות   |   22/10/2018

  ​​

  להרחבה
  787
  שקום פועלי בנין חב בע"מ, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - חדיד, גוש 4107 , חלקה 2   |   22/10/2018

  ​​​​

  להרחבה
  786
  חברת מחצבות ורד בע"מ, הגדלת שטח להרשאה לשימוש מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. מטה יהודה   |   16/09/2018

  ​​

  להרחבה
  785
  הרשאה לשימוש זמני החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ, תחנות שאיבה וקידוחים, אשקלון   |   16/09/2018

  ​​

  להרחבה
  784
  הקצאה לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, למטרת גן לאומי אשקלון   |   16/09/2018

  ​​​

  להרחבה
  783
  שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ עסקת הרשאה לכרייה וחציבה, מ.א. מטה יהודה   |   16/09/2018

  ​​​

  להרחבה
 
gov