החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 12-1 מתוך 404 תוצאות
  911
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100113 , חלקה 2   |   29/12/2020
  910
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה מכרות ומחצבים, סוג הקצאה - - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100114 , חלקה 1   |   29/12/2020
  909
  מיזם סולארי בקיבוץ לוטן ע"ש קיבוץ לוטן, בגוש 39164 חלקה 4 בחלק וגוש 39251 חלקה 9 בחלק, מג' 1 בגודל שטח ל 110 דונם בתב"ע 12 /מפ/ 1004   |   29/12/2020
  908
  מיזם סולארי במושב יושיביה ע"ש אנרג'יקס שובה יושיביה פיוי שותפות מוגבלת, בגוש 100244 חלקות 4,2,5 בחלקים, בגוש 10024402 חלקות 15 בשלמות, 16,19 בחלקים, ב"ע 7 /מפ/ 1044 , מג' J1, I1   |   29/12/2020
  907
  מיזם סולארי במושב יכיני ע"ש מושב יכיני וקיבוץ ארז, בגוש 893 חלקה 29 בחלק, מג' 1 ו- 2 בגודל שטח של 476.420 דונם בתב"ע מס' 7 /מפ/ 1043   |   29/12/2020
  906
  תעשיות רדימיקס ישראל בעמ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, - סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מצפה רמון, גוש - - 39048 , חלקה 23 , מגרש 207   |   29/12/2020
  905
  מלון נבל דוד בע"מ, מטרה מלונאות ומסחר, סוג הקצאה חכירה - - ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. עמק הירדן, גוש - 14077 , חלקה 15 , מגרש 101   |   29/12/2020
  903
  32647041 א מועצה אזורית מנשה, מטרה נחל/תעלה/מאגר מים, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב משמרות, גוש - - 10149 , חלקה 24   |   29/12/2020
  902
  מיזם סולארי בקבוץ גרופית ע"ש אנרג'יקס גרופית שותפות מוגבלת, בגוש 39168 חלקות 12 ו- 26 )בחלקים(, תב"ע 3/121/03/12 מגרש 60A   |   16/11/2020
  901
  איירפארק בע"מ., מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.א. חבל אילות, גוש - - 39107 , חלקה 1 , מגרש 101A   |   16/11/2020
  900
  איירפארק בע"מ., מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. חבל אילות, גוש - - 39107 , חלקה 1 , מגרש 101B   |   16/11/2020
  899
  קבוץ סאסא, מטרה אגירה שאובה, סוג הקצאה הסכם פיתוח - - לחכר, ישוב סאסא, גוש - 13488 , חלקה 4, מגרש 100/1   |   16/11/2020
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov