החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 108-97 מתוך 2066 תוצאות
  3450
  בן נחום מרים, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב נוה ימין, גוש - 8546 , חלקה 36 , מגרש 83   |   18/01/2021
  3449
  אפרת יפית, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מכמרת, גוש - 8414 , חלקה 193 , מגרש 123   |   18/01/2021
  3448
  ליפין מאיה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב כפר נטר, גוש - 8966 , חלקה 38   |   18/01/2021
  3447
  מידן יהונתן, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב כפר ויתקין, גוש - 8347 , חלקה 4, מגרש 707   |   18/01/2021
  3446
  דרך הטבע לארץ בע"מ, מטרה תיירות, סוג הקצאה הסכם פיתוח - לחכר, ישוב הושעיה, גוש - 17622 , חלקה 35 , מגרש I   |   18/01/2021
  3445
  דרסלר עופר, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב בית לחם הגלילית, גוש - 11376 , חלקה 100 , מגרש 1   |   18/01/2021
  3444
  תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דבוריה, גוש - 16971 , חלקה 47 , מגרש 100   |   18/01/2021
  3443
  אגודת המים בעמק הירדן, מטרה נחל/תעלה/מאגר מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. עמק הירדן, גוש - - 15712 , חלקה 12   |   18/01/2021
  3442
  תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דברת, גוש - 16929 , חלקה 1, מגרש 201   |   18/01/2021
  3441
  מי גולן אגודת מים שיתופית, מטרה נחל/תעלה/מאגר מים, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. גולן, גוש - - 202000 , חלקה 9   |   18/01/2021
  3440
  מקורות חברת מים בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב גזית, גוש - 22508 , חלקה 23 , מגרש 1   |   18/01/2021
  3439
  אגודת המים בעמק הירדן, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. עמק הירדן, גוש - 15710 , חלקה 22   |   18/01/2021
 
gov