החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 84-73 מתוך 2066 תוצאות
  3475
  חמוי יגאל, עסקת דמי רכישה, בית זית   |   07/02/2021
  3474
  אדרי אורית הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים - - - קריית גת   |   07/02/2021
  3473
  מגידש שלמה הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי בישוביים עולים - - - קריית גת   |   07/02/2021
  3472
  מלול רחל ליליאן הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים - - - קרית גת   |   07/02/2021
  3471
  כהן רחל הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים קרית - - - גת   |   07/02/2021
  3469
  32647124 א קיבוץ מעגן מיכאל, מטרה תעשיה מגזר חקלאי, סוג - - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מעגן מיכאל, גוש - - 10970 , חלקה 11 , מגרש 100   |   07/02/2021
  3468
  32639105 א פיונט נכסים בע"מ, מטרה מסחר ומבנים ומוסדות - ציבור, סוג הקצאה מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב חיפה, גוש - - 12180 , חלקה 4   |   07/02/2021
  3467
  30089287 א גולן עמוס, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה - - ללא הסכם פיתוח, ישוב נהריה, גוש - 19590 , חלקה 103 , מגרש 145   |   07/02/2021
  3466
  30108368 א עידן שלמה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה - - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב גבע כרמל, גוש - 11902 , חלקה 34 , מגרש 3067   |   07/02/2021
  3465
  32602723 א גני אליזה בע"מ, מטרה מגורים משולב עם מסחרי, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב פרדס חנה כרכור, גוש - - 10102 , חלקה 110   |   07/02/2021
  3464
  30104938 א גולדינר חנה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה - - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב עמיקם, גוש - 11983 , חלקה 79 , מגרש 25A   |   07/02/2021
  3463
  שגיא אורי, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - - פיתוח, ישוב כפר ביאליק, גוש - 11839 , חלקה 98 , מגרש 46   |   07/02/2021
 
gov