החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 48-37 מתוך 2066 תוצאות
  3512
  רוזן שלמה, הקצאה בפטור ממכרז, ניצן   |   07/02/2021
  3511
  פקר ליהיא, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה הסכם פיתוח - לחכר, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6628 , חלקה 256   |   07/02/2021
  3510
  גלעד אמנון, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, - - ישוב גבעתיים, גוש - 6167 , חלקה 292   |   07/02/2021
  3509
  ג ב ש ד השקעות בע"מ, מטרה יחידה מסחרית בבנין רווי, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב חולון, גוש - - 7175 , חלקה 96 , מגרש 2007   |   07/02/2021
  3508
  ישיבת ארחות תורה, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב בני ברק, גוש - - 6190 , חלקה 389   |   07/02/2021
  3507
  אונגר דן, מטרה בניה לא רוויה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב כפר שמריהו, גוש - 6674 , חלקה 132 , מגרש 2089   |   07/02/2021
  3506
  פירסט בנפיט אינרנשיונל בע"מ, מטרה מסחר ושרותים אחרים, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב קרית אונו, גוש - - 6491 , חלקה 88 , מגרש 101A   |   07/02/2021
  3505
  אלטמן אלפנט מיכאלה איבון, מטרה בניה דו משפחתית, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - - 6615 , חלקה 82   |   07/02/2021
  3504
  מימון פביאן, מטרה בניה לא רוויה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב הרצליה, גוש - 6667 , חלקה 389   |   07/02/2021
  3503
  דגן זוהר, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב בית ינאי, גוש - 8337 , חלקה 78 , מגרש 20   |   07/02/2021
  3502
  ורד אבנר, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב כפר הס, גוש - 7802 , חלקה 69   |   07/02/2021
  3501
  שליטא יעל, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב כפר ידידיה, גוש - 8303 , חלקה 21 , מגרש 15   |   07/02/2021
 
gov