החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 36-25 מתוך 2066 תוצאות
  3595
  צרפתי נוימן נדל"ן, הקצאה בפטור ממכרז, ירושלים   |   02/05/2021
  3594
  צרפתי נוימן נדל"ן, הקצאה בפטור ממרכז, ירושלים   |   02/05/2021
  3593
  עובדיה יואב, עסקת דמי חכירה, גבעת יערים   |   02/05/2021
  3592
  שרייבר אביטל, עסקת דמי רכישה, מושב אורה   |   02/05/2021
  3591
  מאגרי בניה בע"מ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב רמת השרון, גוש - - 6552 , חלקה 131 , מגרש 1145   |   02/05/2021
  3590
  מפעלי חולון לחמצן בע"מ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב חולון, גוש - - 6020 , חלקה 605   |   02/05/2021
  3589
  קסטרו מודל, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג הקצאה - מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב בת ים, גוש - 7123 , חלקה 114   |   02/05/2021
  3588
  אס ג י אס לבנין בע"מ, מטרה תעשיה עתירת ידע, סוג הקצאה - - הסכם פיתוח לחכר, ישוב רמת השרון, גוש - 6605 , חלקה 215 , מגרש 302   |   02/05/2021
  3587
  רשת עמל מוסד לחנוך מקצועי ולהכשרה בע"מ, מטרה מבנים - ומוסדות ציבור לחינוך, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב תל - - אביב יפו, גוש 6625 , חלקה 602   |   02/05/2021
  3586
  חוות רוח אל רום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מטרה טורבינות - - רוח, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב אל רום, גוש - - 202000 , חלקה 9, מגרש 150   |   02/05/2021
  3585
  גרוסמן יהודה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - - הסכם פיתוח, ישוב בוסתן הגליל, גוש - 19965 , חלקה 14 , מגרש 37A   |   02/05/2021
  3584
  מגרש תעשיה בקיבוץ מפלסים למג' מס' 5 ד', בגודל שטח של 22.470 דונם, בייעוד תעשיה, לפי תב"ע מס' 4/414/03/7 .   |   02/05/2021
 
gov