החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 24-13 מתוך 2066 תוצאות
  3607
  מתכת אשקלון ייצור מערכות שינוע מתקדמות לתעשיה בע"מ, הסכם פיתוח לחכר, אשקלון,   |   02/05/2021
  3606
  בוסקילה סימי, הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים - קריית גת   |   02/05/2021
  3605
  דהן אורה, הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים קריית - מלאכי   |   02/05/2021
  3604
  ד ד שגיא מערכות אלומיניום בע"מ, הקצאה בפטור ממכרז, אשקלון   |   02/05/2021
  3603
  זרי ציון, הקצאה בפטור ממכרז פינוי בינוי ביישובים עולים קריית - מלאכי   |   02/05/2021
  3602
  מצפה בית שמש בע"מ, מימוש זכויות בניה לפי תב"ע חדשה, בית שמש   |   02/05/2021
  3601
  ח.ד. מחלבת דשן בע"מ, הקצאה בפטור ממכרז, קרית גת   |   02/05/2021
  3600
  איתן אלבר מעקות, הסכם פיתוח לחכר, אשקלון   |   02/05/2021
  3599
  תלמי יפה מושב שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ, חכירה ללא הסכם פיתוח, תלמי יפה   |   02/05/2021
  3598
  צרפתי נוימן נדל"ן, הקצאה בפטור ממכרז, ירושלים   |   02/05/2021
  3597
  צרפתי נוימן נדל"ן, הקצאה בפטור ממכרז, ירושלים   |   02/05/2021
  3596
  צרפתי נוימן נדל"ן, הקצאה בפטור ממכרז, ירושלים   |   02/05/2021
 
gov