החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 156-145 מתוך 2066 תוצאות
  3399
  רוטשטיין מורדות הכרמל בע"מ, מטרה מגורים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב טירת הכרמל, גוש - 10569 , חלקה 10 , מגרש 2010   |   01/12/2020
  3398
  מרואן חביבי, סוג הקצאה פיצויים, גוש - 10257 , 32608142 א חלקה 16   |   01/12/2020
  3397
  32659319 א מלון וינדזור, מטרה מסחר ושרותים אחרים, סוג הקצאה - תיק כללי לארכיב, ישוב חיפה, גוש - - 10830 , חלקה 11   |   01/12/2020
  3396
  טאוב נועה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב בני ציון, גוש - 8042 , חלקה 82 , מגרש 24   |   01/12/2020
  3395
  בליץ עמוס, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב בית נחמיה, גוש - 4963 , חלקה 51 , מגרש 20   |   01/12/2020
  3394
  רקיר תקוה, מטרה נחלה בודדה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב כרמי יוסף, גוש - 4215 , חלקה 26   |   01/12/2020
  3393
  נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, מטרה אחסנה שטח פתוח, סוג - הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. גזר, גוש - - 4632 , חלקה 133 , מגרש 2015   |   01/12/2020
  3392
  אברהם חיים ביאליק, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב משמרת, גוש - 8277 , חלקה 26 , מגרש 36   |   01/12/2020
  3391
  ליפין יצחק, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב חרב לאת, גוש - 8379 , חלקה 69   |   01/12/2020
  3390
  אפשטיין משה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב צפריה, גוש - 6839 , חלקה 17 , מגרש 26   |   01/12/2020
  3389
  ינקו שרה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב כפר בילו, גוש - 4755 , חלקה 25 , מגרש 2   |   01/12/2020
  3388
  פארק פלמחים בע"מ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב פלמחים, גוש - - 5273 , חלקה 53 , מגרש 902   |   01/12/2020
 
gov