החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 144-133 מתוך 2066 תוצאות
  3413
  עופות גבריאלי( 1991 )ב, מטרה תעשיה עתירת ידע, סוג הקצאה - מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב אזור, גוש - 6010 , חלקה 143   |   29/12/2020
  3412
  מאיר אפרת אחזקות בע"מ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, - סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב רמת השרון, גוש - 6547 , חלקה 178   |   29/12/2020
  3411
  מדינת ישראל ע"י מנהל נכסי הדיור הממשלתי, מטרה משרדי - ממשלה, סוג הקצאה הקצאה למשרד ממשלתי, ישוב אור יהודה, - גוש 6219 , חלקה 56 , מגרש 757   |   29/12/2020
  3410
  רינטל בורשטיין פועה, מטרה בניה לא רוויה, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6625 , חלקה 286   |   29/12/2020
  3409
  עירית תל אביב, מטרה שטח ציבורי פתוח, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 7407 , חלקה 2, מגרש 670   |   29/12/2020
  3408
  סוכובולסקי אלדד, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה הסכם - פיתוח לחכר, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6627 , חלקה 133 , מגרש 96   |   29/12/2020
  3407
  טורגמן נינה, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב הרצליה, גוש - 6669 , חלקה 54   |   29/12/2020
  3405
  מקורות חברת המים בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. שומרון   |   29/12/2020
  3403
  דלתות אריאל בעמ, מטרה תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, סוג - הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב אריאל, מגרש - - 2022   |   29/12/2020
  3402
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מירון, גוש - 13677 , חלקה 1   |   29/12/2020
  3401
  אלמוג ב.ז. בניה והשקעות בע"מ, מטרה מגורים, - 32659285 א סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב נשר, גוש - - 11208 , חלקה 51 , מגרש 201   |   01/12/2020
  3400
  נהריה כפר שיתופי להתישבות חקלא, מטרה - 32653668 א מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב נהריה, גוש - - 19593 , חלקה 109 , מגרש 102   |   01/12/2020
 
gov