החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 120-109 מתוך 2066 תוצאות
  3438
  מי גולן אגודת מים שיתופית, מטרה תחנות שאיבה וקידוחים, סוג - הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.א. גולן, גוש - - 202000 , חלקה 2   |   18/01/2021
  3437
  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ, מטרה תחנות שאיבה - וקידוחים, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב טובא זנגריה, - גוש 13787 , חלקה 42 , מגרש 1   |   18/01/2021
  3436
  30159296 א ברקוביץ דוד, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב גבע כרמל, גוש - 11900 , חלקה 9 , מגרש 3027   |   18/01/2021
  3434
  מקורות חברת המים בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב שילה   |   18/01/2021
  3433
  מיזם סולארי משותף במושב יכיני ע"ש מושב יכיני וקיבוץ ארז, בגוש 893 , חלקה 29 בחלק, מג' 1 ו- 2 בגודל שטח של 476.420 דונם, בתב"ע 7 /מפ/ 1043   |   29/12/2020
  3432
  יפרח מיכאל הקצאה בפטור ממכרז, פינוי בינוי ביישובי עולים קרית - גת   |   29/12/2020
  3431
  מקורות חב' מים בע"מ, תוספת שטח אשקלון   |   29/12/2020
  3430
  צרפתי יהודה, הקצאה בפטור ממכרז, פנוי בנוי ביישובי עולים קרית - גת   |   29/12/2020
  3429
  יפהפונד חב' לנאמנויות, הקניית בעלות בתמורה, ירושלים   |   29/12/2020
  3428
  הרשות לשמירת הטבע והגנים, מטרה גן לאומי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב גבעת ברנר, גוש - 3568 , חלקה 27 , מגרש 2000   |   29/12/2020
  3427
  סייר עופר, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב חרות, גוש - 7750 , חלקה 2, מגרש 2067/3   |   29/12/2020
  3426
  שוהם יואב, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב בני ציון, גוש - 8042 , חלקה 11 , מגרש 43   |   29/12/2020
 
gov