החלטות ועדת ביקורת

​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת ביקורת החל מיום 24.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
  79
  פרויקט רמיטק   |   16/01/2018

  ​​

  להרחבה
  78
  מבקר המדינה - טיוטת דוח בנושא "עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות המועצת מקרקעי ישראל"   |   16/01/2018

  ​​

  להרחבה
  77
  תכנית העבודה - ביקורת פנימית   |   16/01/2018
  76
  דוחות מבקר המדינה דיווח   |   30/10/2017

  ​​

  להרחבה
  75
  תכנית העבודה - ביקורת פנימית   |   30/10/2017

  ​​

  להרחבה
  70
  דוחות מבקר המדינה דיווח   |   20/10/2015
  69
  תכנית העבודה ביקורת פנימית   |   20/10/2015
  67
  תכנית עבודה ביקורת פנימית   |   27/11/2013
  66
  תוכנית עבודה ביקורת פנימית   |   24/06/2012
 
gov