החלטות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​

 

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

תוצאות 35-21 מתוך 35 תוצאות
פסילת פניות, קול קורא 2014 | 07/09/2014
תקצוב פארק אריאל שרון והגדרות סקרים | 08/06/2014
תקצוב פרויקטים שאושרו בהחלטת ממשלה ופסילת פניות | 30/03/2014
עקרונות משלימים ותקצוב פרויקטים שהוגשו לקול קורא 2013 | 01/01/2014
עקרונות משלימים ומשקלות לבחינת הפרויקטים | 25/11/2013
פסילת קולות | 08/10/2013
קול קורא 2013 - 2014 | 08/10/2013
בנק רכישות 2013 | 08/10/2013
אישור מסמכי הקול קורא והפצתו | 10/04/2013
  החלטות תקציביות לביצוע בשנת 2013 | 10/04/2013
    תקציב רשות הטבע והגנים לשנת 2013 | 10/04/2013
סדרי עבודת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | 23/01/2013
עקרונות קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים | 23/01/2013
תקציב שיקום הכרמל ותקציב הקרן לשנים 2010 - 2011 | 23/01/2013
החלטות תקציביות לביצוע בשנת 2013 | 23/01/2013
דף ראשון דף קודם
12
לעמוד הבא
  
gov