פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HaifaRavins.aspxפרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית חיפה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
סקרים - סקר בצפון הנגבhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysNorthNegev.aspxסקרים - סקר בצפון הנגבאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 350,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט תכנון - גן לאומי גבעות מרר וסביבתוhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MrarHill.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי גבעות מרר וסביבתואושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מועצה אזורית ברנר | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
סקר שטחים פתוחים באזור המרכזhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysOpenSpaces.aspxסקר שטחים פתוחים באזור המרכזאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 550,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח

gov